Otvorena izložba "Arheologija Beogradske tvrđave"

Izložba fotografija "Arheologija Beogradske tvrđave" otvorena je na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Izložba predstavlja novije rezultate arheoloških istraživanja u kompleksu Beogradske tvrđave.

Arheološki institut - Naučno-istraživački projekat za Beogradsku tvrđavu realizovao je izložbu u prethodnoj deceniji, samostalno i u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i JP "Beogradska tvrđava", sredstvima Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sadržajem izložbe povezana je delatnost nekoliko generacija istraživača Beogradske tvrđave i institucija koje se na različite načine bave njenim sveobuhvatnim nasleđem.

Koautor izložbe, naučni savetnik Vesna Bikić, podseća da istraživanja Beogradske tvrđave traju više od 90 godina.

"Mnogo je postignuto i izložba daje svojevsrtan pregled ne samo najnovijih rezultata, već i rezultata na koje se pregled oslanjao da bi se kreirali novi istraživački programi i teme, koje su započete na početku istraživanja, bile zaokružene na najbolji način", objasnila je Bikićeva Tanjugu.

Pored sistematskih istraživanja, radila su se istraživanja u funkciji projekta konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije objekata na tvrđavi u saradnji sa arhitektama i istoričarima umetnosti, rekla je Bikićeva.

Koautor izložbe, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu Stefan Pop Lazić kaže da imaju pirliku da prikažu ono što je arheologija uspela da dokuči i istraži, jer Beograd ima veliki deo pod zemljom koji je nedostupan posetiocima.

"Smatrali smo da je najvažnije da se vizuelno prikaže posetiocima ono što ne mogu da vide, jer se nalazi pod zemljom. Najstariji Singidunum i praistorijski Beograd je na petom, šestom metru ispod zemlje. Mi smo to istraživali i sada imamo priliku da prikažemo posetiocima", rekao je Pop Lazić.

Direktor JP "Beogradska tvrđava" Petar Andrijašević je rekao da danas završavaju program "Dani evropske baštine", manifestacije koja promoviše kulturno nasleđe i rad na njegovom očuvanju.

"Beogradska tvrđava i park Kalemegdan su najbolji primer ogromnog kulturnog i istorijskog nasleđa", rekao je Andrijašević i dodao da u toku godine imaju preko dva miliona posetilaca, a značajno raste broj stranih turista i očekuje da će u ovoj godini prevazići cifru od 700.000.

Beogradska tvrđava predstavlja slojevit i veoma složen spomenički kompleks koji je nastajao u dugom vremenskom rasponu od prvog do 18. veka. 

Njen nastanak i razvoj neotuđivi su deo istorije Beograda i sve razvojne etape grada ostavile su svoje tragove među kulturnim slojevima tvrđave, pretvarajući je tako u bogatu riznicu prošlosti. 

Mnoga razdoblja dinamične istorije Beograda obogaćena su saznanjima i spašena od zaborava upravo zahvaljujući podacima koja su pružila arheološka istraživanja tvrđave.

Do danas ostvareni su rezultati, koji ne samo da imaju svoju naučnu dimenziju, već otkrivaju nove likove "najslavnijeg grada na Dunavu", kako je Beograd u prošlosti nazivan zbog važnosti zbira njegovih funkcija.

broj komentara 0 pošalji komentar