Promocija knjige "Greh i kazna božija" Jelke Ređep

Delo "Greh i kazna božija - sudbine, bitke i predanja srpskog srednjeg veka" Jelke Ređep predstavaljeno u Narodnoj bilioteci Srbije. Jelka Ređep je čitavu univerzitesku karijeru posvetila uporednom pruočavanju stare srpske usmene i pisane književnosti.

U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je knjiga dr Jelke Ređep "Greh i kazna božija - sudbine, bitke i predanja srpskog srednjeg veka". U njoj je izbor autorkinih radova iz srednjovekovne i narodne književnosti, objavljenih od 1994. do danas. Delo Jelke Ređep objavio je novosadski "Prometej".

Kao naučnica Jelka Ređep, čitav svoj vek posvetila je komparativnom izučavanju usmene i pisane književnosti. Polje njenog interesovanja su legende, posebno, Kosovska legenda i motivi ubistva cara Uroša.

Poremećenim odnosom vazala i vladara, te, prema legendi, nepravednim ubistvom cara Uroša, objašnjava se raspad srpskog carstva.

"Zbog odnosa Mrnjavčevića prema caru Urošu i Vuka Brankovića prema knezu Lazaru, kazna stiže ali stiže narod. Stiže tako što ostaje bez domaćih vladara. Ova tema nametnula mi je poređenje sa hrvatskom legendom o hralju Zvonimiru. Postoji tipološka sličnost i ja smatram da su obe te legende i kosovska i o kralju Zvonimiru legende o propasti nacionalnih država", kaže Jelka Ređep.

Radovi Jelke Ređep, objedinjeni u knjizi "Greh i kazna božja", predstavljaju naučnu sintezu vrednu pažnje.

"Zato što su istovremeno i književna istorija, obrađuju period od 12. do 18. veka, sa refleksima u 19. i 20. veku ali su i veliki doprinos poetici, budući da govore o autobiografskom sloju u pojedinim žanrovima, kao posebnom žitiju i romanu", ističe prof. dr Svetlana Tomin.

Jelka Ređep je predavala 40 godina na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ali i na Univerzitetima u Nišu, Berlinu, Haleu i Regensburgu.

Objavila je niz studija, antologija i monografija. Dosledno prateći svoj interdisciplinarni pristup srpskoj književnosti srednjeg veka dala je veliki doprinos njenom izučavanju.

broj komentara 0 pošalji komentar