Zaključena rasprava, sledi konačna presuda u slučaju Josifovskog

Pred Apelacionim sudom u Beogradu održana je glavna rasprava u postupku po žalbama pet državnih organa za koje je prvostepenom presudom Viši sud u Beogradu utvrdio da su naneli štetu uzbunjivaču, bivšem direktoru beogradske Hitne pomoći Borku Josifovskom, zbog njegovog ukazivanja 2005. godine na sporne veze lekarskih ekipa beogradske Hitne pomoći i privatnih pogrebnih preduzeća.

Sud je nakon prijema žalbi odlučio da otvori raspravu i da sam izvode dokaze za koje je smatrao da su ključni za donošenje pravosnažne presude.

Apelacioni sud je ranije prvu prvostepenu presudu, kojom je tužba Josifovskog bila odbijena, bio ukinuo i naložio ponavljanje postupka.

Apelacioni sud je zaključio glavnu raspravu i sada treba da donese odluku kojom može da potvrdi ili da preinači prvostepenu presudu.

Odluka će naknadno pisanim putem biti dostavljena učesnicima postupka.

Josifovski je pre 13 godina ukazao na kriminalne radnje lekara Hitne pomoći i privatnih pogrebnih preduzeća, a nakon toga je bio smenjen, a dve godine kasnije, 2008. i otpušten.

U presudi Višeg suda iz oktobra 2018. godine utvrđeno da su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za borbu protiv korupcije, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu i Više javno tužilaštvo u Beogradu preduzeli štetne radnje prema Josifovskom i stavili ga u nepovoljniji položaj zbog izvršenog uzbunjivanja.

Tom odlukom Viši sud je obavezao pomenute organe da, po pravosnažnosti presude nju o svom trošku objave u dnevnom listu "Politika" u roku od 8 dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Svojom tužbom, Josifovski nije zahtevao odštetu niti neku drugu satisfakciju.

Na ovu presudu žalbe je izjavilo svih pet državnih organa.

U detaljnom obrazloženju presude, koja je sada na razmatranju pred Apelacionim sudom, navodi se da je Ministarstvo zdravlja stavilo Josifovskog u nepovoljniji položaj povredom Zakona o upravnom postupku, Agencija za borbu protiv korupcije, MUP i Prvo osnovno tužilaštvo su učinili isto jer su tokom vođenja krivičnog postupka odugovlačili primenu Zakonika o krivicnom postupku.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu je pak stavilo tužioca (Josifovskog) u nepovoljniji položaj zbog izvršenog uzbunjivanja tokom vođenja krivicnog postupka zbog postupanja suprotno članu 6 Zakonika o krivičnom postupku", navodi se u presudi.

broj komentara 0 pošalji komentar