Protokol o angažovanju advokata po službenoj dužnosti

Povodom osnivanja kol centra za angažovanje advokata po službenoj dužnosti, na Zlatiboru je potpisan protokol o saradnji između Advokatske komore Srbije, Ministarstva pravde, Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog kasacionog suda.

Protokol ima za cilj uređenje postavljanja advokata po službenoj dužnosti, koje će se ubuduće vršiti isključivo preko nadležne službe.

Predviđeno je da sud ili tužilaštvo zahtev za obaveštenje o advokatu, koji je po redosledu sa spiska advokata treba da bude postavljen kao branilac po službenoj dužnosti, podnose pozivanjem nadležne službe.

Nadležna služba dostavlja obaveštenje advokatske komore o advokatu koji treba da bude postavljen, nakon sprovedene interne procedure.

"Ovim protokolom rešavamo dugogodišnji problem koji se ogledao u netransparentnom i koruptivnom postavljanju branioca po služenoj dužnosti od čega su najviše štete imali građani čija je prava trebalo štititi", rekao je predsednik AKS Viktor Gostiljac.

Ti defekti biće otklonjeni realizacijom protokola koji će regulisati postupanje policije, tužilaštva i sudova prilikom postavljanja branilaca i punomoćnika po službenoj dužnosti.

Tim povodom, tokom savetovanja biće održana tribina o jedinstvenom kol centru za advokate po službenoj dužnosti, ustavnom položaju advokature i zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, inicijativi advoakture za tonsko snimanje svih suđenja u Srbiji i drugim aktuelnim pitanjima.

 

broj komentara 0 pošalji komentar