Ukinuto rešenje o potvrđivanju optužnice protiv Marjanovića

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rešenje o potvrđivanju optužnice protiv Zorana Marjanovića kojom se tereti za svirepo ubistvo supruge Jelene na nasipu u Borči 2. aprila 2016. i naložio Višem sudu ponovno odlučivanje.

To znači da nije ukinuta optužnica tužilaštva protiv Marjanovića već rešenje suda kojim je ona potvrđena.

Usvajanjem žalbi branilaca Zorana Marjnaovića, Apelacioni sud u Beogradu je ukinuo rešenje o potvrđivanju optužnice od 3. avgusta i predmet uputio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, precizirala je za Tanjug portparol suda Mirjana Piljić.

"Po oceni Apleacionog suda prvostepeno rešenje je doneto uz bitne povrede odredbi krivičnog postupka, jer su razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja potpuno nejasne i u znatnoj meri protivrečne zbog čega se činjenični i pravni zaključci prvostepenog suda za sada ne mogu ispitati, pa se ukidanje pokazalo kao nužno", navela je Piljićeva.

Prema njenim rečima, kako materijalni uslov za postojanje optužnice predstavlja postojanje opravdane sumnje da je određeno lice počinilo krivično delo, po nalaženju Apelacionog suda u optužnici nije naveden dovoljan i jasan skup činjenica - koje ukazuju da je osnovana sumnja da je Marjanović izvršio krivično delo na način kako mu se stavlja na teret - prerasla u fazu opravdane sumnje.

"Samim tim u žalbama branilaca se osnovano ističe da je prvostepeno rešenje kojim je potvrđena optužnica - sa unapred utvrđenim manjkavostima, zahvaćeno bitnim povredama krivičnog postupka, jer je obrazloženo uopštenim formulacijama i prostim nabrajanjem dokaza", navela je Piljićeva.

Na taj način je propušteno da se konkretizuju činjenice iz kojih proizlazi da su prukupljenni dokazi takvog kvaliteta da podižu stepen sumnje u opravdanu sumnju, naglasila je portparolka.

Takođe, kako je dodala, dužnost suda prilikom donošenja rešenja o potvrđivanju optužnice je da utvrdi na koji način navedeni dokazi upućuju na postojanje svakog od bitnih elemenata krivičnog dela koje se okrivljenom stavlja na teret.

U tom smislu, navela je, prvostepeno rešenje ne sadrži dovoljno jasne razloge da postojeći dokazi ukazuju na opravdanu sumnju o ostvrenosti pojedinih elemenata krivičnog dela koje je stavljeno Marjanoviću na teret, a koji su neophodni da se optužnica potvrdi.

Po nalogu Apelacionog suda u ponovnom postupku odlučivanja Viši sud mora da otkloni povrede na koje mu je ukazan , tako što će, prema rečima Piljićeve, na odgovarajući način utvrditi sve činjenice koje su iznete u rešenju Apelacionog suda nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku za koju će dati jasne i uverljive razloge.

Marjanović je optužen za svirepo ubistvo suruge Jelene 2. aprila 2016. godine i tereti se za krivično delo teško ubistvo.

Njemu je Apelacioni sud u Beogradu u junu ukinuo pritvor u kojem je bio devet meseci, pošto je uhapšen tek u septembru prošle godine.

broj komentara 0 pošalji komentar