Završen proces za rehabilitaciju Nedića, odluka u roku od mesec dana

Pred Višim sudom u Beogradu završen je proces po zahtevu za rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića, a sud će svoju odluku doneti pisanim putem u roku od 30 dana.

Ukoliko sud usvoji zahtev i rehabilituje Nedića, to rešenje suda biće konačno jer Zakon iz 2006. godine nije predvideo da bilo ko ima pravo žalbe.

Ukoliko pak sud odbije rehabilitaciju Nedića, podnosioci zahteva će imati pravo da se žale na to rešenje Apelacionom sudu.

Nedićevi potomci zatražili su zahtevom za rehabilitaciju od suda da poništi Uredbu Vlade FNRJ kojom je Milan Nedić proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava, odnosno da ga rehabilituje.

Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Navodno je u pritvoru izvršio samoubistvo, a nikada nije objavljeno gde je sahranjen.

Predlagači rehabilitacije su sudu predložili da po tom pitanju ispita dva svedoka, ali je jedan umro, a drugog je sud odbio da ispita, pa su mu predlagači dostavili pisani iskaz.

Na današnjem ročištu u završnoj reči, punomoćnik predlagača rehabilitacije, advokat Zoran Živanović, rekao je da su sve optužbe izrečene na Nedićev račun sa pravnog stanovišta neosnovane.

Postupak za rehabilitaciju Nedića iniciran je 2008. godine, ali je rasprava pred sudskim većem, kojoj prisustvuje i javnost, počela u decembru 2015. godine.

Sud je tokom postupka saslušao desetak svedoka i istoričara.

Iako nije ispitano mnogo svedoka, postupak je u više navrata bio zaustavljen na nekoliko meseci zbog pribavljanja određene dokumentacije od službi bezbednosti i rasprave o njima, kao i zbog zahteva jevrejskih opština da se umešaju u postupak i osporavaju vraćanje građanskih prava Nediću.

Sud, međutim, mešanje nije dozvolio, a tu odluku je potvrdio i Apelacion sud, budući da je ovo "jednostranački postupak" koji se vodi po pravilima vanparničnog postupka i nema "druge strane".

broj komentara 0 pošalji komentar