Potvrđena presuda za zločine u Suvoj Reci

Optuženima za učešće u ratnom zločinu u Suvoj Reci potvrđena presuda, u Apelacionom sudu u Beogradu. Jednom optuženom ukinuta presuda i naređeno novo suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Veća za ratne zločine, kojom su trojica okrivljenih za učešće u ratnom zločinu u Suvoj Reci osuđena na višegodišnje kazne zatvora, a trojica oslobođena optužbi, dok je u odnosu na jednog optuženog ukinuo presudu i naložio novo suđenje.

Potvrđena je presuda kojom je Slađan Čukarić osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, Milorad Nišavić na 13 godina i Miroslav Petković na 15 godina zatvora, zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Nekadašnji komandant Posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović pravosnažno je oslobođen optužbi za učešće u ratnom zločinu u Suvoj Reci na Kosmetu, 26. marta 1999. godine, kada je ubijeno 49 albanskih civila, saopštio je Apelacioni sud.

Oslobađajuća presuda od optužbi za isti zločin potvrđena je i policajcima lokalne policijske uprave, Nenadu Jovanoviću i Zoranu Petkoviću, kao i Ramizu Papiću, protiv koga je tužilaštvo prethodno odustalo od krivičnog gonjenja.

U odnosu na komandira OUP-a Suva Reka Radojka Repanovića, prvostepena presuda je ukinuta i u tom delu predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Repanoviću je produžen pritvor do dalje odluke prvostepenog suda - Odeljenja za ratne zločine.

Optužnicom Tužioca za ratne zločine, Repanoviću je stavljeno na teret da je 26. marta 1999. godine u Suvoj reci, koristeći situaciju borbenih aktivnosti Vojske SRJ protiv pripadnika OVK, odredio grupu od desetak pripadnika aktivnog i rezervnog sastava te uprave u kojoj su bili Čukarić i Petković.

Repanović im je, prema optužnici, naredio napad i ubijanje albanskih civila u berišanskom naselju, gde su se nalazile kuće u kojima su živele porodice Beriša i druge albanske porodice, a potom odredio drugu grupu pripadnika policije OUP Suva Reka kojoj je izdao naredbu da zajedno sa pripadnicima Civilne zaštite leševe ubijenih civila utovare u kamion i odvezu sa lica mesta.

Milorad Nišavić je, kao pripadnik Resora državne bezbednosti, takođe, učestvovao u izvođenju ovog napada. Tom prilikom ubijeno je 50 lica, od čega 48 članova porodice Beriša.

Po nalaženju Apelacionog suda, u odnosu na ukidajući deo, osnovano se u žalbama okrivljenog Radojka Repanovića, njegovih branilaca i supruge, navodi da je prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, imajući u vidu da nema razloga o odlučnim činjenicama, te da su oni koji su dati nejasni i u znatnoj meri protivrečni.

broj komentara 0 pošalji komentar