Kako će se bolji kreditni rejting odraziti na Srbiju

Povećanje kreditnog rejtinga Srbije sa BB na BB+ znači da će pristup Srbije međunarodnom finansijskom tržištu i kapitalu biti lakši, rekao je za RTS predsednik Saveta guvernera Narodne banke i profesora Fakulteta FEFA Nebojša Savić.

Pre nekoliko dana je agencija "Standard end purs" povećala kreditni rejting Srbije, a Nebojša Savić je, gostujući u Snenviku RTS-a rekao da je za povećanje ključna bila sinhronizovana fiskalna i monetarna politika kao i makroekonoska stabilnost.

 

Savić je istakao da je Srbija izašla iz faze stabilnosti i da ulazi u fazu rasta. Prema njegovim rečima, najvažnije je da postoji rast BDP-a i rast zaposlenosti.

Osim toga, ističe da je potreban dalji kvalitetniji rast sa višim stopama, što podrazumefa institucionalne reforme, razvoj infrastrukture i pitanje obrazovanja mladih.

Nebojša Savić smatra da su sve te stvari priortet i da bi dugoročno trealo da obezbede održivi razvoj.

Iako se često govori o stranim investirotima, kaže Savić, potrebno je obezbediti domaći privredni kapital koji bi još više podstakao rast.

Najveći problemi proističu iz međunarodnih okolnosti, upozorava Savić. Navodi da su globaln igrači uskladili ekonomske politike ali da veliki problem predstavlja jačanje protekcionizma.

broj komentara 0 pošalji komentar