Odobrena prodaja Fabrike hartije i "Avala-Ade"

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je kompaniji "Smurfit kapa grup" iz Dablina koncentraciju na tržištu Srbije kroz posredno preuzimanje dva proizvođača papira i ambalaže Fabrike hartije Beograd i fabrike "Avala-Ada", objavljeno je na sajtu Komisije.

"Smurfit kapa grup" je preko svog zavisnog društva "Smurfit kapa Jurop" iz Holandije postala vlasnik 75 odsto udela u oba privredna društva locirana u Beogradu. 

Odlukom Komisije dozvoljena je kupoprodajna transakcija udela u vlasništvu ove dve fabrike u Srbiji, a između "Smurfit kapa grupe", jedne od najvećih kompanija na svetu u proizvodnji papirne ambalaže, i "Kapa star" kompanije koja je prodavac. 

Komisija za zaštitu konkurencije je zaključila da ne postoji zabrinutost u pogledu bilo kog kriterijuma za ocenu dozvoljenosti koncentracije, navedeno je u objavljenom rešenju. 

"Smurfit kapa grupa" objavila je u novembru da je za 133 miliona evra preuzela Fabriku hartije Beograd i fabrike "Avala-Ada" iz Beograda, a Komisija je svoje rešenje donela po skraćenom postupku. 

"Smurfit kapa grupa" je proizvođač ambalaže na bazi papira u 33 države, na 370 proizvodnih lokacija sa 46.000 zaposlenih i sa prihodom od 8,6 milijardi evra u 2017. godini.

broj komentara 0 pošalji komentar