Strani investitori zadovoljni, ali ne sasvim

Savet stranih investitora predstaviće danas Belu knjigu poslovanja u Srbiji, na konferenciji kojoj će prisustvovati predsednica Vlade Ana Brnabić. Tri oblasti sa najboljim učinkom su, kao i prošle godine, nekretnine i izgradnja, zaštita korisnika finansijskih usluga, i transport.

Vladislav Lalić, potpredsednik Saveta stranih investitora navodi da Srbija napreduje umerenim tempom, ali, kako kaže, postoje mogućnosti za dalje poboljšanje i unapređenje.

Danas predstavljate Belu knjigu. U čemu smo najviše napredovali između dva izdanja?

- Ja bih rekao da je Srbija u proteklom periodu napravila jedan umeren i stabilan razvoj, nije napravila neke velike pomake, po nekom indeksu koji mi merimo 34 odsto naših preporuka su se materijalizovale i doživele su neke promene. Tako da sa te strane mi nismo nezadovoljni, zadovoljni smo, stvari idu jednim umerenim tempom napred, ali postoje mogućnosti za dalje poboljšanje i unapređenje bržim tempom.

Među najlošije ocenjenim oblastima je, primera radi, sektor osiguranja, porez na imovinu. Kako do boljih ocena?

- Jako je bitno da dođe do usklađivanja zakona sa regulativama EU i međunarodnim standardima. Mi u Savetu smatramo da treba da dođe do jačanja kapaciteta državne uprave, da treba da postoji veća transparentnost u donošenju zakona, da se svi relevantni subjekti uključe u javne rasprave. Tako da tu vidimo potencijal za napredak koji će onda pogurati sve oblasti koje ste spomenuli i neke druge koje su doživele neki umereni napredak.

Ocenili ste i oblast koja je u fokusu i premijerke i vlade – ona je dobila srednju ocenu. Gde vidite prostor za napredak?

- Vidimo mogućnost poboljšanja u vezi sa elektronskim potpisom, da se taj potpis omasovi i privatna i javna preduzeća više uključe u taj proces, da se samim tim napravi jedna sinergija. Imamo oblast u vezi sa elektronskim dokumentima gde imamo sedam od 17 podzakonskih akata koji su doneti prošle godine, gde postoji jasan potencijal za dalje poboljšanje.

Prošle godine formirana je radna grupa vlade koja bi trebalo da sprovodi vaše preporuke. Kako ste zadovoljni tom saradnjom?

- Oblasti koje su se unapredile i koje su pokazale najveće poboljšanje su iste one koje su bile i pre osnivanja te radne grupe što nam ukazuje u suštini da nije do kraja postignut željeni efekat. Ovo je dobra mogućnost za Srbiju da se kroz tu radnu grupu na brži način reformiše srpska privreda

Budući da ste i direktor za razvoj "Ikee", iz prve ruke nam možete reći – kako je jedan strani investitor zadovoljan poslovanjem u Srbiji?

- Ne samo da smo zadovoljni prometom, on je rezultat naših aktivnosti našeg rada, pre svega smo zadovoljni time da će "Ikea" povećati opštu potrošnju i tržište nameštaja i to se i desilo, skočilo je 14 odsto nakon dolaska "Ikee". Tako da je to jedan konkretan rezultat velike kompanije koja je vrlo aktivna u savetu stranih investitora i želi da nastavi dugoročno poslovanje u Srbiji.

broj komentara 0 pošalji komentar