Antić: "Jadar" i RTB Bor - velike razvojne šanse

Ministar energetike Aleksandar Antić je izjavio na 18. Ekonomskom samitu Srbije, da je rudarstvo velika razvojna šansa i da projekti "Jadar" i "Timok" na nalazištu Čukaru peki, zajedno sa razvojem RTB-a Bor, mogu puno da utiču na ubrzani privredni razvoj zemlje.

Aleksandar Antić je rekao da RTB Bor sa strateškim partnerom "Zijin" može da bude lokomotiva razvoja Srbije i da bi ako bude sinergije sa projektom Timok (nalazište bakra i zlata), što je izvesno, RTB mogao u periodu od šest godina da počne da proizvodi iz sopstvenih koncentrata između 200.000 i 250.000 tona bakra godišnje.

"To će nas staviti na treće mesto po prizvodnji barka u Evropi i RTB će učestvovati sa oko pet odsto u BDP-u samo sa proizvodnjom bakra", naglasio je Antić.

Izrazio je očkivanje da ćemo iskoristiti tu ogrmonu priliku. Kako je rekao u dinamičnoj slici razvoja Srbije izdvajaju se i energetski projekti svetske klase, poput projekta "Jadar" koji razvija kompanija "Rio Tinto" kod Loznice za dobijanje litijuma.

"To je ogromna razvojna šansa, ne samo za Srbiju već i ceo region", rekao je Antić.

Antić je naglasio da bi već za nekoliko godina, kada taj rudnik bude otvoren, Srbja mogla da učestvuje 10 odsto u ukupnoj proizvodnji litijuma u svetu.

"To može da generiše i razvoj čitavog drugog niza industrija, kao što je proizvodnja baterija i električnih automobila ovde u Srbiji", naglasio je Antić.

Čukari peki je potecijalno jedno od najbogatijih svetskih nalazišta bakra i zlata, a Antić ističe da je taj projekat velika razvojna šansa za celu zemlju.

Govoreći o RTB-u Bor, naglasio je da je to preduzeće predstavljalo veliki problem za budžet, dok je sada velika šansa za privredu.

Naglasio je da se u Srbiji relaizuje investicioni ciklus energetskih projekata vrednih između tri četiri milijarde evra, a neki od značajnijih projekata su novi termoblok u Kostolcu B3 snage 350 megavata, vredan više od 750 miliona dolara, zatim gradnja pogona snage oko 600 megavata za obnovljive izvore energije i taj cikljus bi trebalo da bude završen do 2020, NIS Duboka prerada, TETO Pančevo i drugo.

Kada je reč o gasu, Antić kaže da će biti prošireno skladište gasa Banatski dvor, ali i gradnjom novog Banatski Itebej.

Takođe, gradi se i gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske.

Antić navodi da je za Srbiju važna i gasna interkonekcija između Bugarske i Grčke koja bi mogla da poveže Srbiju sa grčkim gasnim terminalima, ali i veza sa Južnim gasnim koridorom i gasovodima TANAP i TAP.

U ekološke projekte u enegetskom sistemu do sada je uloženo 300 miliona evra u EPS-u, a Antić kaže da će biti uloženo još dodatnih 800 miliona u narednih pet do sedam godina.

"Srbija se nalazi na dnu evropske liste po pitanju efikasnosti korišćenja energije. Ogrman potencijal imamo u štednji energije i mi smo štednju prepoznali kao novi izvor energije. Planiramo ozbiljne investicoije u toj oblasti i formiraćemo novi fond za energetsku efikasnost", rekao je Antić.

Istakao je da je Ekonomski samit jedan od najznačajnijih ekonomskih skupova, za kvalitetnu razmenu iskustava i interakciju između privrednika i vlade, za stvaranje ambijenta da Srbija bude što bolje mesto za poslovanje.

Antić je naglasio da smo napravili velike iskrake i da imamo političku i finansijsku stabilnost u državi i da ćemo na kraju godine sigurno imati privredni rast veći od četiri odsto, pošto smo prvo polugodište završili sa 4,8 odsto rasta BDP-a.

broj komentara 0 pošalji komentar