Vujović: Cilj ERP-a poboljšanje fiskalnog planiranja

Ministar finansija Dušan Vujović naglasio je značaj Programa ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. godine, koji, kako kaže, ima za cilj da pomogne unapređenju načina fiskalnog planiranja i realizacije krupnih projekata.

"Cilj ovog Programa je da poboljšamo sopstveni način planiranja i realizacije krupnih projekata i unapredimo način sagledavanja potrebnih resursa u odnosu na planirane i očekivane rezultate", naveo je Dušan Vujović u uvodnom obraćanju na javnoj konsultaciji o ERP-u.

Dodaje da se definisanjem prioriteta omogućava najbolji način da se želje svedu u raspoložive okvire sa stanovišta budžeta, kao i sa stanovišta rokova i kapaciteta.

U cilju što sveobuhvatnijeg uključivanja civilnog društva u proces pripreme i kasnijeg sprovođenja ERP 2018-2020, na početku ovogodišnjeg ciklusa potpisana je Platforma za praćenje sprovođenja primene programa ERP 2018-2020 i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), čiji rezultati su predstavljeni na završnoj konferenciji za sprovođenje Platforme 21. decembra prošle godine.

ERP 2018-2020 je prošao dva ciklusa javnih konsultacija, a pored Platforme, predstavljen je i lokalnim samoupravama na Godišnjoj konferenciji SKGO 12. decembra i narodnim poslanicima na sednicama relevantnih skupštinskih odbora 15. decembra prošle godine.

Nacrt ERP 2018-2020 stavljen je javnosti na uvid dva puta na veb-sajtu Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U skladu sa smernicama Evropske komisije, strukturne reforme u okviru ERP 2018-2020. organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, reforma tržišta energije i transporta, sektorski razvoj, poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija, trgovinske reforme, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika.

Kroz konkretne prioritetne strukturne reforme, koje su sastavni deo ERP-a i imaju definisan precizan vremenski okvir, efekte i budžet, podržava se makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije.

Konsultacije ovakve vrste predstavljaju tradicionalnu saradnju državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog i inter-resornog dokumenta.

"U konsultacijama su učestvovale organizacije i institucije okupljene u Nacionalnom konventu o EU", navodi se u saopštenju Ministarstva finansija, i dodaje da je današnjim događajem zaključen drugi krug konsultacija.  

U okviru Nacionalnog konventa o EU sarađuje više institucija i organizacija - Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, predstavnici resornih ministarstava Vlade Srbije, organizacije civilnog društava a sastanku su prisustvovali sindikati, stručna i šira javnost

broj komentara 0 pošalji komentar