Predstavnici EU: Srbija spremna za pregovore o javnim nabavkama

Šef sektora za evropske integracije u delegaciji Evropske unije u Srbiji Radica Nusdorfer rekla je danas da je Srbija tehnički spremna da u pregovorima o pristupanju EU otvori poglavlje 5, o javnim nabavkama, i da se izveštaj o napretku u toj oblasti očekuje sledećeg meseca.

"To će biti teško poglavlje, očekuje nas mnogo posla", kazala je Nusdorferova na konferenciji u Beogradu o jačanju odgovornosti i kontrole u javnim nabavka koju je organizovala Uprava za javne nabavke i Program za razvoj UN.

Ona je dodala da treba poboljšati konkurentnost, transparentnost i sprovođenje zakona na svim nivoima kako bi bila uspešnija borba protiv korupcije.

Šef Kancelarije Svetske banke Toni Verhejen smatra da su profesionalizam i etika veoma važni u sprovođenu postupaka javnih nabavki.

"Svako ulaganje u unapređenje javnih nabavki pokazalo se višestruko korisnim i do sada je 3.000 ljudi obučeno i dobilo sertifikat o stručnosti za vođenje nabavki", kazao je Verhejen.

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović rekao je da je sistem javnih nabavki u Srbiji značajno unapređen i da se sada samo tri odsto nabavki obavlja pregovorima, za razliku od pre nekoliko godina kada je 50 odsto ugovora sklapano dogovorom.

"Smanjeno je i prosečno vreme trajanja postupka, prošle godine je bilo potrebno 77 dana a ove 61 dan za realizaciju postupka, a opao je i broj poništenih ugovora. U poslednje dve godine uspešno okončane nabavke su sa 86 porasle na 90 odsto", kazao je Jovanović.

Jovanović je dodao da je sada potrebno više pratiti realizaciju ugovora o nabavkama i kontrolisati da li se za dati novac daje najbolja roba ili usluga.

"Cilj je da se dostigne dobra praksa EU i da se za novac građana dobije najbolja vrednost", kazao je Jovanović i dodao da se godišnje iz budžeta države i lokalnih samouprava izdvaja tri milijarde evra za javne nabavke.

Predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Hana Hukić rekla je da je prošle godine bilo 1.910 pritužbi, a ove do sada 1.200 i da je u proseku oko 60 odsto bilo opravdano.

"Nepravilnosti su uglavnom iste, a to su neprecizni uslovi konkursa, diskriminatorski kriterijumi i neznanje", kaže Hukić.

Član Saveta Državne revizorske institucije (DRI) Gordana Tišma smatra da se u Srbiji ne pridaje dovoljno značaja internoj reviziji kao kontrolnom mehanizmu i u javnim nabavkama.

broj komentara 0 pošalji komentar