Nova pravila javnih nabavki, kraći rokovi i bolje cene

Od 2002. do 2012. godine doneta su tri Zakona o javnim nabavkama. Poslednji je, po drugi put, izmenjen počekom godine, a pre tri nedelje je stupio na snagu. Očekuje se da će ojačati konkurenciju, skratiti rokove, ubrzati procese i olakšati postizanje najboljih cena.

Softverska kompanja Đorđa Lazića poslednjih deset godina učestvuje u javnim nabavkama. Iako je bilo pozitivnih iskustava, nisu izostale ni prepreke koje su paralisale firmu, makar privremeno.

"Ne samo da ne dobijem neki tender u nekoj fer borbi, već se dešavalo da se pojavljuju neki nesavesni ponuđači koji su ulagali žalbe. Kada oni podnesu žalbu komisiji dolazi do suspenzije komletne javne nabavke i zaustavlja se kompletan proces samim tim zaustavlja se sve to utiče na sam proces planiranja resursa i svega ostalog u samoj firmi", navodi Đorđe Lazić.

Kako bi se izbegle ovakve situacije nova pravila kažu: nema žalbe ukoliko ponuđač prethodno nije prijavio nepravilnost, ali nema ni zaustavljanja procesa javnih nabavki.

"Sada se ide u pravcu da zahtev za zaštitu prava koji se podnosi na konkursnu dokumentaciju neće zadržavati dalje aktivnosti naručioca ukoliko naručilac oceni da je neosnovan već može da nastavi do donošenja odluke naručioca. O tome će odlučivati Republička komisija za zaštitu prava, pa ukoliko naručilac nije dobro procenio obustaviće se postupak", ukazuje Danijela Bojović iz Uprave za javne nabavke.

Ima novina i za one koji se takmiče.

"Zato što su povećane takse za zaštitu prava. Ako neko objektivno smatra da naručilac kriši propise o javnim nabavkama odlučiće se na taj korak da podese zahtev za zaštitu prava. S druge strane kada su u pitanju zahtevi za zaštitu prava sada je rešeno pitanje aktivne legitimacije. Lice koje može da podnese zahtev za zaštitu prava može biti ono lice koje ima objetivan inetes da učestvuje u tom postupku", napominje Bojovićeva.

U proseku na jedan tender prijave se dva i po ponuđača. Nov zakon trebalo bi da poveća taj broj, odnosno konkurenciju, ali i javnost jer predviđa da se nabavke prate od samog početku na Portalu javnih nabavki.

Svi zainteresvani moći će da vide kako je ocenjena ponuda, a rokovi će se računati od trenutka objavljivanja. Iako u "Transparentnosti Srbija" ocenjuju da su napravljeni pomaci, ukazuju da neke od dosadašnjih izmena nisu dovoljno obrazložene, ali i da, kako kažu, ostaju i otvorena pitanja.

"Pre svega pitanja kada će se potpuno odstupiti od zakona zbog toga što na primer neki međudržavni ugovor daje mogućnost da se tako učini. To se pokazalo i ranijih godina kao jedan od problema ostavljanje svake mogućnosti da se na neki način zaobiđu procedure", smatra Nemanja Nenadić iz "Transparentnosti Srbija".

O javnim nabavkama će se pregovarati i sa Briselom, jer će to biti tema u petom poglavlju pregovaračkog procesa. Cilj je da nabavke budu fer i da najbolji pobedi.

broj komentara 0 pošalji komentar