Makedonci uz SHS

Zajedničkoj kompaniji železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije za teretni prevoz, pristupiće i Makedonske železnice.

Makedonska železnica pristupiće zajedničkoj kompaniji železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije za teretni prevoz "Kargo 10", odlučeno je na sastanku predstavnika železnica buduće Alijanse "Kargo 10" u Zagrebu, saopštile su Hrvatske železnice (HŽ).

Predstavnici železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije potpisali su 9. septembra u Beogradu protokol o usaglašavanju osnivačkog akta Alijanse železnica na Koridoru 10 i protokol o osnivanju zajedničke kompanije železničkih preduzeća Srbije, Hrvatske i Slovenije, odnosno nove kompanije za teretni železnički prevoz "Kargo 10".

Shodno potpisu i zaključcima sa sastanka u Beogradu, u Zagrebu je u utorak održan sastanak predstavnika Slovenskih železnica, Železnica Srbije, Hrvatskih železnica i Železnica Republike Srpske, uz prisustvo i predstavnika Makedonskih železnica - Transport koji je izrazio želju da se i ta kompanija priključi Alijansi "Kargo 10".

Doneta je odluka da se prihvata pristup Makedonskih železnica Alijansi, prema sporazumu koji je na proleće potpisan u Opatiji, a ugovor o priključenju potpisaće se verovatno pre polaska prvog voza u organizaciji Alijanse koji se planira početkom oktobra.

Na sastanku je naglašeno da je grupa otvorena za nove članice koje će moći da se priključe na osnovu potpisa ugovora o priključenju.

Osnovni cilj osnivanja Alijanse i nove zajedničke kompanije i dalje ostaje optimalizacija poslovnih procesa u organizaciji teretnog železničkog prevoza.

Predsednik Uprave Hrvatske železnice "Kargo" Zlatko Rogožar rekao je da je ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Božidar Kalmeta održao sastanak sa predstavnicima hrvatske carine i policije da bi zatražio njihovu kooperativnost i podršku za skraćivanje vremena prilikom obavljanja carinskih formalnosti vezanih uz teretne vozove na granici.

Predstavnik Slovenskih železnica Robert Vuga ispričao je o razgovorima sa predstavnicima crnogorskih i drugih železnica o priključivanju Alijansi, a Dragan Grujić iz Železnica Srbije rekao je da je Upravni odbor te kompanije doneo odluku o tome da Železnice Srbije pristupaju osnivanju nove zajedničke tvrtke "Kargo 10" i zatražio saglasnost vlade Srbije.

Pre tog sastanka održan je bilateralni sastanak predsednika Uprave Hrvetske železnice Holdinga Zorana Popovca i generalnog direktora Makedonskih železnica - "Transport" Olivera Derkovskog o budućoj saradnji i uključivanju Makedonskih železnica - "Transport" u rad kompanije "Kargo" 10.

broj komentara 0 pošalji komentar