MMF: Dobri rezultati srpske ekonomije

Ekonomski program Srbije je ostvario dobre rezultate, a svi kvantitativni ciljevi izvršenja za kraj decembra su ispunjeni, a većinom i značajno premašeni. Fiskalni deficit, koji je u 2015. godini iznosio 3,7 procenata BDP-a, bio je na najnižem nivou od 2008. godine, zaključuje delegacija MMF-a na kraju posete Srbiji. Restrukturiranje državnih preduzeća, uključujući i javna preduzeća, i dalje težak izazov, navodi misija MMF-a. Razgovori se nastavljaju posle formiranja nove vlade.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Džejms Ruf, posetila je Beograd u periodu od 18. do 26. februara radi otpočinjanja razgovora o četvrtoj reviziji standbaj aranžmana (SBA) iz predostrožnosti koji je Srbija sklopila sa MMF-om. 

"Misija MMF-a je vodila otvorene i konstruktivne razgovore sa vlastima o politikama koje su potrebne da bi se završila četvrta revizija SBA. Mada je ostvaren značajan napredak u realizaciji programa, zbog opštih izbora je sa vlastima dogovoreno da nastavimo razgovore u okviru naknadne posete posle formiranja nove vlade", naveo je u saopštenju Džejms Ruf, na kraju posete Srbiji. 

Navodi se da je ekonomski program Srbije ostvario dobre rezultate. Svi kvantitativni ciljevi izvršenja za kraj decembra su ispunjeni, a većinom i značajno premašeni. Fiskalni deficit, koji je u 2015. godini iznosio 3,7 procenata BDP-a, bio je na najnižem nivou od 2008. godine. U uslovima poboljšanja poverenja i pada kamatnih stopa, Srbija je ponovo zabeležila pozitivan rast, delom zahvaljujući znatnom povećanju stranih investicija. Inflacija se zadržala na niskom i stabilnom nivou, što predstavlja najdelotvorniji način da se zaštiti realna vrednost plata i penzija.

Ruf očekuje da će se ovi pozitivni makroekonomski trendovi nastaviti u 2016. godini. Naša projekcija rasta ostaje nepromenjena na nivou od 1,75 procenata, dok je prosečna inflacija revidirana naniže na 1,7 procenata, uglavnom zbog daljeg pada cena nafte. 

"Međutim, Srbiju u narednom periodu i dalje očekuju važni izazovi. Javni dug je i dalje visok, što ukazuje na važnost postizanja ciljeva programa koji se odnose na strukturno fiskalno prilagođavanje od po oko 0,75 procenata BDP-a u 2016. i 2017. godini. Realizacija ambicioznog, ali neophodnog plana Vlade za racionalizaciju kasni i morala bi da se ubrza i u potpunosti privede kraju. Ta reforma je važna ne samo za smanjenje deficita, već i za unapređenje delotvornosti centralnog nivoa države i lokalnih samouprava, što je u skladu sa ciljem vlasti da imaju manji, efikasniji i bolje plaćen javni sektor, koji stanovništvu pruža bolje usluge (npr. u oblasti zdravstva i obrazovanja)", rekao je Ruf.

Vlasti su ponovo potvrdile posvećenost realizaciji i verifikaciji maksimalnih brojeva zaposlenih koji su definisani odlukom iz decembra 2015. godine do završetka revizije, kao i nastavku planiranja sledeće faze racionalizacije na osnovu dubinskih funkcionalnih analiza koje se sprovode u saradnji sa Svetskom bankom, ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da restrukturiranje državnih preduzeća, uključujući i javna preduzeća, i dalje predstavlja težak izazov. Te reforme su od presudne važnosti za poboljšanje konkurentnosti, rasta i zaposlenosti u Srbiji. Godina 2016. je ključna za reformu EPS-a, "Srbijagasa" i "Železnica Srbije" i nova vlada će morati da brzo uđe u realizaciju planova restrukturiranja ovih subjekata. Ostvaren je dobar napredak u rešavanju pitanja nekih od strateških državnih preduzeća koja su obuhvaćena programom, ali preostaje određeni broj teških slučajeva.

MMF smatra da njih treba rešavati tako da se fiskalni rizici svedu na najmanju moguću meru, uz uzimanje u obzir socijalnih i ekoloških prioriteta. Jedini način da se zaštite radna mesta u tim preduzećima jeste njihovo dubinsko restrukturiranje da bi se obezbedila njihova dugoročna komercijalna održivost, uz pružanje potrebne socijalne pomoći i pomoći na tržištu rada radnicima proglašenim za tehnološki višak", navodi se u saopštenju.

"S obzirom na očekivanu nisku inflaciju i poboljšanu fiskalnu poziciju, misija podržava stav NBS koji podrazumeva opreznu relaksaciju monetarne politike. Okvir targetiranja inflacije odgovara Srbiji i misija smatra da bi trebalo dozvoliti veću dnevnu fleksibilnost deviznog kursa, u meri u kojoj to ne bi ugrozilo targetiranje inflacije i finansijsku stabilnost", kaže Ruf.

Navodi se da program reformi finansijskog sektora i dalje dobro napreduje, posebno s obzirom na završetak i objavljivanje posebnih dijagnostičkih studija kvaliteta aktive banaka, koje su potvrdile da su sve sistemski važne banke u dobrom finansijskom stanju. Glavni akcenat programa za finansijski sektor u 2016. godini trebalo bi da bude na reformi državnih finansijskih institucija radi unapređenja transparentnosti i konkurencije, kao i smanjenja fiskalnog rizika, uz sprovođenje strategije za rešavanje problematičnih kredita.

"Tim misije se zahvaljuje vlastima na gostoprimstvu i tesnoj saradnji", zaključuje u saopštenju Džejms Ruf.

broj komentara 1 pošalji komentar
(subota, 27. feb 2016, 09:31)
anonymous [neregistrovani]

Dobro nam,a i ne znamo da je tako

Milo mi je da cujem ovako nesto. Videcu gde gresim u shvatanjima da vrlo tesko zivim.