Kreditiranje aj-ti firmi, ističe rok za prijavu

Vlada Srbije je obezbedila kreditnu liniju od 50 miliona dinara za pomoć aj-ti sektoru. Kredit se daje na četiri godine, s jednogodišnjim grejs periodom i godišnjom kamatom od jedan odsto. Konkurs je objavljen 7. oktobra, a rok za prijave je 1. novembar, tako da većina zainteresovanih smatra da se za to vreme ne mogu prikupiti potrebna dokumenta.

U Ministarstvu trgovine, preko koga se ostvaruje projekat, kažu da će razmotriti produženje roka za prijavu.

Aleksandar Stojiljković hoće da otvori kompaniju u aj-ti sektoru. Smatra da je Vladina ideja odlična, ali da je suma nedovoljna a rok za prijavu prekratak.

"Svega 20 dana ima da se prikupi ogromna dokumentacija, u državi Srbiji to je nemoguće na šalterima dobiti. Mislim da je jednostavno izvesti da ministarstvo ima uvid u baze podataka odakle nam traže ta uverenja", kaže Aleksandar Stojiljković, inženjer elektrotehnike.

Maksimalan iznos kredita je milion i po dinara za preduzetnike, a za pravna lica i firme tri miliona dinara. Kod početničkih kompanija Fond za razvoj proverava hipoteku i kvalitet projekta, a za firme koje već duže rade, provera je sveobuhvatnija.

"Kod njih ćemo vršiti kompletnu ocenu boniteta. I ocenu boniteta i ocenu instrumenata obezbeđenja. U zavisnosti od te dve ocene, kao stručne službe Fonda, predlagaćemo iznos", kaže Dževida Ninkov, direktor sektora kredita i garancija Fonda za razvoj.

U Ministarstvu trgovine očekuju veliki broj prijava. O njima će odlučivati komisija sastavljena od stručnjaka iz ministarstava, privrede i sa Elektrotehničkog fakulteta.

"Ocenjivaće se i inovativnost i održivost i broj zaposlenih i područje koliko je razvijeno, odnosno da li su ruralna", kaže Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine i turizma.

Krediti firmama omogućiće razvoj digitalnog društva i pokretanje manjih projekata. Za velike projekte nemamo dovoljno stručnjaka.

"Značajniji projekti od više stotina inženjera, čekaju da vide na koji način će da obezbede ljude. U okruženju postoji više kompanije koje zapošljavaju više stotina čak i hiljadu inženjera u razvoju. U Srbiji je sada jako teško da se realizuje takav projekt zato što nema ljudi", kaže Dušan Rakić iz Udruženja informatičke delatnosti.

I sledeće godine Vlada će nastaviti projekat kreditiranja aj-ti firmi. Ako ove godine novčana sredstva ne budu podeljena, preusmeriće ih za isti projekat sledeće godine.

broj komentara 0 pošalji komentar