Za državu je najbolje da ulaže u decu

Svet i Srbija obeležavaju tri decenije od usvajanja Konvencije o pravima dece. Sutra će na koncertu u Centu „Sava“ nastupati hor „Kolibri“ i svetski poznati muzičari Nemanja Radulović i Stefan Milenković. Koncert organizuju Unicef i RTS, a prihod od prodaje karata namenjen je predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Ređina de Dominičis, direktorka kancelarije Unicefa u Srbiji, kaže da je ulaganje u predškolsko obrazovanje najbolja investicija za svaku državu.

„To su godine u kojima deca razvijaju socijalnu i emocionalnu inteligenciju. 'Godine uzleta' novi je program predškolskog obrazovanja Vlade Srbije koji podržava Unicef, gde deca kroz igru uče životne veštine. Uverili smo se da ima veoma dobre rezultate. Mi ćemo podržati taj program do 2022. Biće primenjen u celoj zemlji, a Unicef će podržati obuku vaspitača“, navodi De Dominičis.

Tri decenije od donošenja Konvencije o pravima dece, možemo li reći da je ispunila ciljeve i očekivanja?

Donela je mnogo dobog širom sveta. Kada je Konvencija usvojena 1989. godine srušen je Berlinski zid, srušen aparthejd, političko okruženje bilo je drugačije.

Danas imamo sasvim druge izazove – promenu klime, ogromne migracije, četvrtu industrijsku revoluciju, a to utiče na naše živote i donosi nove mogućnosti i nove izazove. Sve to pogađa decu. Države i dalje imaju obavezu da u svetlu Konvencije, rade u najboljem interesu dece.

Da li možemo biti zadovoljni onim što je Srbija postigla na planu realizacije, odnosno sprovođenja Konvencije o pravima dece i kakve su preporuke Srbiji?

Srbija sprovodi reforme u skladu sa preporukama Konvencije, posebno onim koje se odnose na kvalitet inkluzivnog obrazovanja i mislim da treba da nastavi tim putem.

Pitanje prevencije nasilja, takođe je visoko u preporukama kako da radimo više da zaštitimo decu od svake vrste zlostavaljanja i nasilja.

Rekla bih da je deinstitucionalizacija koju je država započela, uz razvoj hraniteljstva, kao način zaštite dece koja nisu imala sreću da žive u porodici, takođe prioritet.

Želela bih da pomenem i one najugroženije grupe, posebno Rome i decu s invaliditetom koja bi trebalo da budu prioritet.

broj komentara 0 pošalji komentar