Ministarstvo odbrane dogovorilo saradnju sa četiri tehnička fakulteta

Ministar odbrane Aleksandar Vulin potpisao je u ime Ministarstva odbrane sporazume o naučno-tehničkoj saradnji sa četiri fakulteta Beogradskog univerziteta – Elektrotehničkim, Mašinskim, Građevinskim i Arhitektonskim fakultetom.

Vojska Srbije kao jedna je od najboljih i najpostojanijih institucija u Srbiji, pažljivo bira sa kime će sarađivati,zato danas, može da kaže da je izabrala da bude sa najboljima, baš kao što vojsci i pripada, poručio je ministar Vulin.

"Sarađivati sa fakultetima Beogradskog univerziteta je velika čast za Vojsku Srbije, ali i velika prilika da Vojsku Srbije približimo studentima i u isto vreme učimo od njih. Da imamo mogućnost da im ponudimo posao u vojsci i stipendije koje vojska može da obezbedi i da se nama omogući da profesori sa najvažnijih i najeminentnijih fakulteta u Beogradu dolaze u vojsku, daju predavanja našim pripadnicima, edukuju nas, omoguće nam da pratimo svet i sve ono što se u nauci razvija i daje na najboljem nivou", rekao je Vulin.

Potpisane sporazume ministar Vulin ocenjuje kao mogućnost da se vojska upozna sa civilnim obrazovanjem, ujedno dajući sopstveni doprinos time što će svoje kapacitete staviti na raspolaganje fakultetima pri pripremi magistarskih i doktorskih studija i pružiti im mogućnost da se upoznaju sa vojnim obrazovanjem i funkcionisanjem nauke u vojsci.

U ime Elektrotehničkog fakulteta sporazum je potpisao dekan Milo Tomašević. Kako kaže, Ministarstvo odbrane i Elektortehnički fakultet institucije su od nacionalnog značaja, što ih čini prirodnim partnerima. Tomašević smatra da će potpisani sporazum dati novi impuls postojećoj saradnji i omogućiti benefite od nacionalnog interesa.

Prodekan za naučno-istraživačku delatnost Aleksandar Simonović potpisao je sporazum u ime Mašinskog fakulteta. Naglašava da Ministarstvo odbrane i vojne isntitucije sa Mašinskim fakultetom uspešno sarađuju već sedam decenija i poručuje da će sporazum podići saradnju na jedan viši institucionalni nivo i doneti više rezultata u oblasti obrazovanja, istraživanja i razvoja.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Vladan Đokić, nakon potpisivanja sporazuma o saradnji rekao je da Arhitektonski fakultet iz svog domena urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja, izvođenja radova može da doprinese i pomogne Ministarstvu odbrane, kao i da s druge strane od Ministarstva odbrane može da dobije značajnu podršku u svom radu, edukovanju svojih kadrova.

Sanacija vojnih objekata i naučno-tehnička saradnja

U ime Građevinskog fakulteta sporazum je potpisao Vladan Kuzmanović. On ističe da potpisani sporazum pruža mogućnosti za razmenu kadrova, naučno stručnih iskustava i zajedničko učešće u naučno-istraživačkim projektima. Takođe, Kuzmanović dodaje da Građevinski fakultet je može dati veliki doprinos u rekonstrukciji i sanaciji brojnih objekata i imovine koju Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imaju i da obe strane očekuje veliki posao.

Postpisanim sporazumima o saradnji između Ministarstva odbrane i četiri fakulteta Beogradskog univerziteta utvrđuju se oblici međusobne naučno - tehničke saradnje u oblasti primenjenih i razvojnih istraživanja, realizacija stručne prakse i studijskih poseta profesora i studenata fakulteta, kao i realizacija diplomskih, master i doktorskih radova u obrazovnim, naučnim i drugim ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Takođe, Sporazum predviđa mogućnost organizacije stručnih predavanja po pozivu i angažovanje nastavnog osoblja fakulteta i stručnjaka iz obrazovnih, naučnih i drugih ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u cilju obostranog usavršavanja, kao i razmene naučno-stručnih publikacija iz domena izdavačke delatnosti.

Potpisivanju sporazuma u Maloj ratnoj Sali starog Generalštaba prisustvovali su i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Bojan Jocić i rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik Goran Radovanović.

broj komentara 0 pošalji komentar