Uredba o mesečnom primanju za ratne vojne invalide

Vlada Srbije donela je Uredbu o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine - od pete do desete grupe.

Uredbom je predviđeno da oni imaju pravo na mesečno novcano primanje za vreme nezaposlenosti u iznosu 63 odsto od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji iz prethodne godine, počev od isplate za januar 2019. godine.

Pravo iz člana 1. ove uredbe ostvaruje se pod uslovima, na način i po postupku propisanom clanom 51. (stav 1. i 2.) Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

Iznos prava isplaćuje se i godišnje usklađuje na način propisan članom 71. tog zakona za pravo na naknadu za vreme nezaposlenosti, objavljeno je u Službenom glasniku.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od pete do 10. grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine koja je doneta 2006. godine.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 15. februara.

broj komentara 0 pošalji komentar