Savet poslodavaca povezao fakultete s privredom

Izmenama Zakona o visokom obrazovanju svaka visokoškolska ustanova treba da ima Savet poslodavaca. Savet će kreirati i usaglašavati studijske programe sa privredom i potrebama tržišta rada. Između ostalog i zato što se uspeh fakulteta i univerziteta u svetu meri i po tome koliko brzo njihovi diplomci dolaze do posla.

Praksa je na FON-u već obavezan predmet, pa fakultet tako ima 800 potpisanih ugovora sa kompanijama. Filip, na primer, radi na projektima u Istraživačko-razvojnom centru na samom fakultetu.

"U Istraživačko-razvojnom centru svi koji su došli, studenti koji su radili na projektima, svi su i odradili praksu u firmama i dobili poslovne ponude. Neki su prihvatili, neki ne, zavisno od interesovanja", kaže student master studija Filip Furtula.

Zakon o visokom obrazovanju i formalno je povezao fakultete sa privredom kroz Savet poslodavaca, jer saradnja je na neki način već postojala, kažu profesori.  

"Ovo je stvar koja postoji na svim ozbiljnim univerzitetima u visokorazvijenim zemljama. Tako da očekujem da će i univerzitet i fakulteti reagovati što pre, i formalizovati taj odnos, tim pre što će mišljenje poslodavaca biti vrlo bitno zato što oni svojim sugestijama mogu da utiču na poboljšanje studijskih programa", kaže prorektor beogradskog Univerziteta Nenad Zrnić.

Dekan Fakulteta organizacionih nauka UB Milija Suknović kaže da će to biti dobra osnova da studenti mogu da gravitiraju i nastave svoju profesionalnu orijentaciju prema kompanijama koje ih na neki način i potražuju.

Savet poslodavaca će biti povezan i sa Privrednom komorom Srbije, dok će Ministartsvo Komori dostavljati spiskove najboljih diplomaca. 

"Saveti poslodavaca bi doprineli da fakulteti saznaju šta je potrebno privredi, i da akredituju one studijske programe, za one profile, za sticanje onih kvalifikacija koji su potrebni tržištu rada, da ne školujemo kadrove koji idu u inostranstvo i da ne školujemo kadrove koji ne mogu da se zaposle", kaže Bojan Tubić, pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje.

Boljoj povezanosti privrede i visokoškolskih ustanova doprineće, smatraju u Ministarstvu, i Novi Zakon o dualnom obrazovanju, kojim se obezbeđuje više prakse studentima, a samim tim i brži dolazak do posla.

broj komentara 0 pošalji komentar