Otvoren info-pult za medijaciju u Privrednom sudu u Beogradu

U Privrednom sudu u Beogradu otvoren je prvi info-pult za podršku medijaciji u privrednim sporovima, kako bi se unapredio alternativni – mirni način rešavanja sporova, umesto dugih sudskih postupaka.

Ministarka pravde Nela Kuburović je istakla da na ovaj način Vlada i Ministarstvo pravde žele da se smanji broj starih predmeta, kao i priliv novih predmeta pred privrednim sudovima.

"Suština medijacije je da stranke postignu sporazum i da budu zadovoljne za razliku od parničnog postupka gde će jedna strana uvek biti nezadovoljna", napomenula je Kuburovićeva.

Istakla je da medijacija ima mnoge prednosti u odnosu na sudski postupak, a to je pre svega fleksibilnost.

"Medijacija je fleksibilnija od parničnog postupka, jer može da se prilagodi svakom konkretnom postupku, traje znatno kraće i košta mnogo manje od parničnog postupka", navela je Kuburovićeva.

Na osnovu podataka iz primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, rezultati u primeni medijacije su iz godine u godinu sve bolji, a njenu primenu potrebno je još unaprediti, zaključila je ministarka pravde.

Ukazala je da statistika pokazuje da se predmeti medijacijom rešavaju od jednog do tri meseca, na najviše pet sastanaka, dok sporovi pred sudom mogu da traju godinama.

"Dobar primer toga je Osnovni sud Nišu koji je putem medijacije rešio spor koji je prethodno trajao 13 godina", navela je Kuburovićeva.

Najavila je da će Ministarstvo pravde u narednom periodu pokušati da zaključi sporazum sa Zavodom za intelektualnu svojinu koji će doprineti da se u toj oblasti smanji broj sporova koji mogu da se pojave pred sudom.

Privredni sporovi u proseku traju tri godine

Predsednik Privrednog suda Jovan Jovanović rekao je da to jedan od najvećih sudova u regionu, koji danas u radu ima 30.855 predmeta u svim materijama od parnice do stečaja, a godišnje reši oko 30.000 predmeta.

U proseku, kako je naveo, priveredni sporovi se okončavaju za tri godine, ali tu nema pravila, zbog mogućnosti podnošenja pravnih lekova.

Privredni sudovi su prošle godine imali u radu preko 159.000 predmeta, a u prvih šest meseci ove godine preko 120.000 predmeta, rekla je predsednica Privrednog apelacionog suda Jasmina Obućina, napominjući da su sudije prosečno rešavale 70 predmeta mesečno.

"Ove brojke pokazuju da su privredni sudovi opterećeni i da sudije privrednih sudova daju sve od sebe da predmete reše efikasno i ažurno odnosno da savladaju priliv. Jedan od načina za rasterećenje privrednih sudova, a samim tim i sudija, je vansudsko rešavanje sporova, odnosno medijacija", naglasila je Obućina.

Medijacija je, kako je ukazala, jedan od primarnih načina za rasterećenje sudova, a to istovremeno podrazumeva da će stranke brže i jeftinije doći do rešenja spornog odnosa.

Tomas Lubek, iz Međnarodne finansijske korporacije koja je članica grupacije Svetske banke za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan, a koja pomaže otvaranju info službi za medijaciju, osvrnuo se na važnost medijacije u postupku stečaja.

Medijacija u stečaju, kako je rekao, omogućava i stečajnim poveriocima i stečajnim dužnicima da reše svoje sporove na brži i efikasniji način i da odluku donose sporazumno.

"Odluka im nije nametnuta, što je svakako bolji način za rešenje spora", napomenuo je Lubek.

broj komentara 0 pošalji komentar