Dan sećanja na ubijene žene, žrtve nasilja

U Srbiji se obeležava Dan sećanja na ubijene žene, žrtve nasilja, a statistika pokazuje da je od početka godine u našoj zemlji stradalo 18 žena u okviru porodice ili domaćinstva.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da podržava delovanje centara za socijalni rad, koji kontinuirano rade na sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i koji su samo u 2017. pružili podršku za 16.499 osobe sa iskustvom nasilja i izrekli 5.253 mera zaštite od nasilja u porodici.

Kako navode u Ministarstvu, postupci koji se primenjuju na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a koji je počeo da se primenjuje od juna prošle godine, dominantno se tiču fizičkog, a u manjem obimu psihičkog i seksualnog nasilja.

Primeri intervencija u situacijama ekonomskog nasilja su retki, kažu u Ministarstvu, ali koreni diskriminacije, koji vode u nasilje i primenu nasilja, leže u ekonomskoj sferi, u okviru podele moći u porodici, postavljenim nejednakim ulogama u raspodeli stečenih sredstava...

Kako bi se ojačao položaj žena, Ministarstvo je u poslednjih nekoliko godina dodeljivalo sredstva na osnovu konkursa za projekte ekonomskog osnaživanja žena u domenu organske proizvodnje, modernih tehnologija i zanatstva.

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje redovno izdvaja sredstva i subvencije namenjene podršci i pokretanju proizvodnje za žene sa iskustvom nasilja u porodici i za ta se sredstva može konkuristati u filijalama Službe.

Međutim, u Ministarstvu ističu da se pitanje ekonomskog nasilja mora rešavati na mnogo efikasniji način, te da su potrebne presude, prve kazne i jasno stavljanje do znanja da ekonomska dominacija u porodici nije ništa drugo nego obična diskriminacija i povreda ljudskih prava. 

"Zato se u narednom periodu sa opravdanim razlogom može očekivati pojačano angažovanje organa Srbije na suzbijanju ekonomskog nasilja ne zaboravljajući, pri tom, postojeće žrtve i čineći sve da one budu dostojanstveno zbrinute i ponovo uključene u sve tokove društva", poručuju iz Ministarstva.

broj komentara 0 pošalji komentar