Poziv na veću zaštitu ljudi na granicama pred Samit u Sofiji

Granice se ne smeju štititi na štetu bezbednosti ljudi i prioritet u upravljanju migracijama ne treba da bude stroga kontrola granica, poruka je koju su šefovima zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana uputile 22 međunarodne i lokalne organizacije pred sutrašnji Samit u Sofiji.

"Prioritet u upravljanju migracijama ne treba da bude stroga kontrola granica. Umesto toga, neophodno je da države osiguraju bezbednost i human tretman izbeglica i migranata na svojim granicama, omoguće načine bezbednog putovanja kao i da rade na unapređenju sistema azila i integracije", saopštila je organizacija Save the Children.

Marina Kremonese, direktorka Danskog saveta za izbeglice u Srbiji, navodi da je zatvaranje takozvane zapadnobalkanske rute rezultiralo produženim boravkom hiljada ljudi u regionu, od čega su, kako kaže, "skoro trećina deca, čije se psihološko zdravlje pogoršava".

U izjavi 22 međunarodne i lokalne organizacije, kako se prenosi, navodi se nekoliko ključnih pitanja za koja je neophodno naći rešenje – poštovanje prava na traženje azila, obezbeđivanje sigurnih i regularnih izbegličkih ruta, humano upravljanje granicama i podrška žrtvama trgovine ljudima, obezbeđivanje finansiranja za izgradnju humanih i pravičnih sistema za azil i integraciju, kao i zaštita organizacija civilnog društva koje rade sa izbeglicama i migrantima.

"Neophodna kontinuirana pomoć država"

Napominje se da je kontinuirana pomoć država neophodna, jer su izbeglice i migranti grupa u stalnom riziku, i postojeći sistemi podrške često nisu dovoljni.

Gordana Ivković Grujić, direktorka organizacije International Rescue Committee za Balkan, kaže i da su izbeglice u zemljama duž balkanske rute izložene eksploataciji od strane krijumčara i trgovaca ljudima.

Organizacije potpisnice izjave posebno su istakle važnost saradnje država Evropske unije i Zapadnog Balkana.

"Tražioci azila, posebno žene i deca, izloženi su riziku od seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima dok pokušavaju da nađu sklonište od konflikta u zemljama porekla u Evropi. Zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija moraju da sarađuju kako bi zaštitile ljude koji prelaze granice, osigurale bezbednost i pristup pravu na traženje azila", rekla je Jovana Arsenijević, saradnica za javno zastupanje iz organizacije Oxfam.

U izjavi je posebno istaknuta važnost preuzimanja odgovornosti država i neophodnost kontrole rada službenika na granicama, navedeno je u saopštenju.

Izjavu su potpisale – organizacije International Rescue Comitee, Oxfam, Danski savet za izbeglice, Save the Children, ADRA Atina, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beogradski centar za ljudska prava, Bugarski helsinški komitet, Bugarski Crveni krst, CARE, Centar za integraciju mladih, Centar za mirovne studije (Hrvatska), Hrvatski pravni centar, Evropski savet za izbeglice i prognanike, Info park Srbija, Legis (Makedonija), MYLA (Makedonija), Minority Rights Group Europe, Praxis i Refugee Aid Serbia.

broj komentara 0 pošalji komentar