Gde završavaju stari telefoni i bela tehnika

Televizori, računari, mobilni telefoni, bela tehnika sve brže zastarevaju, prave se novi modeli, a stari uređaji postaju otpad koga je iz godine u godinu sve više. Procenjuje se da se u svetu godišnje generiše oko 60 miliona tona elektronskog i električnog otpada koji se smatra opasnim jer sadrži štetne materije. U Srbiji svake godine oko 100 hiljada tona takvih proizvoda postaje otpad, reciklira se svega trećina, dok ostatak završava na deponijama i u prirodi.

Pre reciklaže, kod svih uređaja najpre moraju da se izdvoje opasne materije. Iz frižidera freon koji utiče na oštećenje ozonskog omotača. Prikupi se manje od deset odsto upotrebljenih sijalica u kojima se nalazi živa.

"U postrojenju se vrši inertizacija opasnih materija. Konkretno, u sijalicama praškasti ostaci, fosforni ostaci, živina isparenja i zatim se vrši prerada i dobijanje sekundarnih sirovina. Dobijamo obojene metale - aluminijum, bakar, mesing, čisto staklo, plastiku", objašnjava Božidar Potkonja iz pančevačkog BIS reciklažnog centra.

Od ekološke takse, uvedene kako bi se zbrinuli posebni tokovi otpada koji sadrže štetne supstance, prošle godine naplaćeno je 10 milijardi dinara.

Za naknadu za preradu otpada izdvojena je tek petina tih sredstava.

Dragan Dilparić iz "Gorenja" kaže da su sve kompanije tu naknadu ugradile u cenu proizvoda koju plaćaju građani.

"Sa druge strane, neredovna dodela podsticajnih sredstava za reciklžnu industriju takođe umnogome usložnjava proces reciklaže i uklanjanje tog otpada iz životne sredine", napominje Dilparić.

Reciklažni pogoni mogu mnogo više da prerade otpada nego što se sakupi, a zato što nedovoljno reciklira, Srbija godišnje gubi desetine miliona evra.

Siniša Mitrović iz Odbora za životnu sredinu PKS-a upozorava da je generisani otpad opasan po zdravlje i bezbednost stanovništva, ali je veliki resurs koji može da posluži za novi proizvod koji može nastati u Srbiji.

U recilaži trenutno radi dve i po hiljade ljudi, navodi Mitrović i ističe da je potencijal tog posla u narednih nekoliko godina više od 10.000 zelenih radnih mesta.

Jedna od obaveza Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji je da uspostavi organizovano sakupljanje otpada za više od 90 odsto stanovništva do 2020. godine.

broj komentara 0 pošalji komentar