Veća odgovornost za bezbednije škole

Nedavni incident u Tehničoj školi u Aranđelovcu otkrio je, između ostalog, da se nasilje često gura pod tepih i o njemu ćute i škole i žrtve. Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja propisuje veću odgovornost zaposlenih u školama, učenika i roditelja. Nadležni najavljuju dodatne novine u cilju sistemskog rešavanja problema nasilja među učenicima.

Za godinu i po, koliko postoji, roditeljski telefon u okviru SOS dečje linije primio je pet hiljada poziva u vezi sa nekom vrstom nasilja. 

"Bude često problem kad roditelj želi da prijavi nasilje, a dete to ne dozvoljava, želi da sačuva drugarstvo, odnos u vršnjačkoj grupi, to je zaista nešto što je strašno", kaže Željka Burgund iz SOS dečje linije.

Iskustvo pokazuje da ima škola koje ne sarađuju dovoljno sa nadležnima. Psiholozi se retko pozivaju na časove razrednog starešine, koji često, nažalost, služe za nadoknadu gradiva.

"Činjenica da se mnogi časovi odeljenskog starešine uopšte i ne održavaju, ili se održavaju tako što gube svaki smisao i kvalitet. Nisu posvećeni bitnim temama, prevenciji nasilja, zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, timskom radu, odnosima u odeljenju", kaže psiholog Lidija Maksić.

Novi zakon donosi više reda u rad škola, ponašanje đaka i roditelja i sistemska rešenja problema nasilja. Nadležni najavljuju jaču koordinaciju većeg broja službi i obuku zaposlenih u školama. Oformljen je i tim eksperata – predstavnika više ministarstava koji će se baviti problemom nasilja. Najavljuju i zaposlenje većeg broja psihologa i pedagoga u školama.

"Ako imate, recimo, jednu opštinu gde ima 10-15 škola, vi imate tu oko 20 domara. Lokalna samouprava, što su opet državne pare, tu plaća silne popravke firmama jer oni nisu u mogućnosti da urade veću popravku, a njih dvadesetoro može zgradu da izgradi. Onda imate uštedu na tom delu, imate na zajedničkim službama", kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.

Smanjenju nasilja umnogome bi pomogao povratak sekcija i jednosmenski rad škola.

"Deca nisu pod nadzorom roditelja, naročito deca koja idu u dve smene i roditelji koji rade u jednoj, oni se ne sretnu u kući po nedelju dana osim u večernjim satima", kaže Lidija Maksić.

"Jednosmenski rad je najbolja stvar na svetu, što duže bude dete u školi na jezicima, sportu, na svim drugim stvarima, mi ćemo stimulisati takve škole", kaže Šarčević.

Rad svake škole biće vidljiviji, sve delatnosti javne i dostupne, kaže ministar, a one koje rade više – dobijaće i više novca.

Škole koje, međutim, ne drže dodatne, dopunske časove niti sekcije, biće kažnjene, dobijaće manje novca, a direktori će ostati bez mandata. 

broj komentara 0 pošalji komentar