Vulin najavio uvođenje civilne odbrane zemlje

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je u Domu Vojske Srbije u Beogradu okruglom stolu na temu “Obučavanje građana za odbranu zemlje”, koji je deo nastojanja da se kroz dijalog inicira široka javna rasprava o potrebi edukacije građana za odbranu zemlje i organizovano delovanje u vanrednom i ratnom stanju.

Aleksandar Vulin je istakao da se odbrana svake zemlje sastoji od civilne odbrane i vojske i da se odbrana svake zemlje zasniva na obučenosti i organizovanosti čitavog stanovništva, ali da je Srbija prestala to da radi već dugi vremenski period i prepušta se slučaju.

"Ministarstvo odbrane neće dozvoliti da se takva politika nastavi. Upravo zato u novoj organizacionoj strukturi Ministarstva odbrane predvideli smo poseban sektor za civilnu odbranu, nešto što je ukinuto još davne 2006. godine i nešto što je ukinuto suštinski bez razloga", naglasio je Vulin.

Ukazao je da čitavo stanovništvo mora da bude upoznato sa svojom odgovornošću, mora da bude upoznato sa svojim obavezama, ali mora da mu se, kako je rekao, ponudi odgovarajuće znanje kako bi mogao da štiti i čuva svoju zemlju, da štiti nezavisnost i suverenitet svoje zemlje.

"Mi se uvek pripremamo za najgore, mi se uvek pripremamo za rat. To je posao i zadatak i razlog postojanja svake vojske. Ali svaki civil treba da zna šta da radi u slučaju elementarne nepogode, kako da zaštiti sebe, kako da zaštiti svoju porodicu i kako da pomogne onome kome je pomoć potrebna", naveo je Vulin.

Zbog toga, dodao je Vulin, Ministarstvo odbrane, zajedno sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za lokalnu samoupravu, Ministarstvom zdravlja, Crvenim krstom traži konkretne načine i konkretne mehanizme kako da omogućimo čitavom stanovništvu da bude uključeno u odbranu svoje zemlje, da bude uključeno u odbranu sebe i svog života.

Stanovništvo Srbije mora da bude sigurno i sposobno da može da odgovori na svaki izazov bez obzira odakle i zašto on došao.

"Bila su vremena kada smo to umeli da radimo i kada smo se pripremali za ono što je teško. Nema razloga da to ne radimo ponovo, nema razloga da ne vodimo računa i o sebi i o svojoj zemlji", zaključio je Vulin.

O važnosti obučavanja građana za odbranu zemlje na okruglom stolu govorili su predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektora za vanredne situacije MUP-a i Crvenog krsta.

broj komentara 0 pošalji komentar