Ekonomski fakultet obeležio 80 godina postojanja

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, prva visoko-obrazovna ustanova u Srbiji u oblasti ekonomije, danas je svečanom akademijom obeležio jubilej 80 godina od osnivanja, a dekan Branislav Boričić je poručio da duboko poštovanje javnosti taj fakultet zavređuje školovanjem blizu 50.000 diplomiranih ekonomista, skoro 4.000 magistara nauka ili mastera i 800 doktora nauka.

"Ekonomski fakultet je primer koji jasno pokazuje da glavna snaga jedne obrazovne institucije ne leži ni u građevinama, ni u nastavnicima, ni u sadašnjim đacima", rekao je Boričić na akademiji u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

Kako kaže, snaga obrazovne institucije leži u generacijama đaka koje je ta institucija iznedrila i koje će iznedriti, zatim u bivšim, sadašnjim i budućim stručnjacima koji pronose slavu svoje škole i poverenje u nju na svojim radnim mestima doprinoseći napretku sredine u kojoj delaju i žive.

Fondacija "Profesor dr Ljubice Škaro Vidojević i dr Obrada Vidojevića" nagradila je novčanim nagrada od 250, 300 i 400 evra najbolje studente Ekonomskog fakulteta sa prosečnom ocenom 10: Anđeliju Kocić, Saru Kasapović, studente treće godine, Danicu Pavlović i Dušana Savića, studente četvrte godine, Andreu Mičukić, studentkinju master studija.

Nagradu je dobio i najbolji student doktorskih studija Mladen Stamenković, koji ima prosečnu ocenu 9,78.

Na svečanosti je pokrenuta inicijativa za uspostavljanje mreže za saradnju ekonomskih fakulteta iz Jugoistočne Evrope u cilju razmene studenata i nastavnika, realizacije naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata i afirmacije principa nastavne i naučne izvrsnosti, kao i principa akademske čestitosti.

Radi uspostavljanja ove mreže uspostaviće se kontakti sledećih ekonomskih fakulteta univerziteta u Beogradu, Banjaluci, Crnoj Gori, Istočnom Sarajevu, Kragujevcu, Ljubljani, Mariboru, Nišu, Novom Sadu, Rijeci, Sarajevu, Splitu i Zagrebu.

Na svečanosti su uručene plakete profesorima, dekanima uglednih ekonomskih fakulteta iz regiona i srednjim školama.

U znak dobre saradnje koju fakultet ima sa privredom uručene su zahvalnice institucijama i kompanijama.

broj komentara 0 pošalji komentar