Tužilaštvo i policija konkretizovali saradnju s novinarima

U cilju podizanja nivoa bezbednosti novinara održan je prvi sastanak Stalne radne grupe predstavnika državnih institucija i udruženja novinara i medijskih asocijacija u Republičkom javnom tužilaštvu.

Na sastanku su, između ostalog, određene kontakt tačke za stalnu komunikaciju između navedenih državnih institucija i novinarskih udruženja i medijskih asocijacija u slučajevima izvršenja krivičnih dela kojima novinari mogu biti izloženi.

"Tužilačke kontakt tačke su ustanovljene u Apelacionim javnim tužilaštvima za teritorije njihove mesne nadležnosti, dok su kontakt tačke u Ministarstvu unutrašnjih poslova određene u 27 uprava policije", navodi se u saopštenju.

Na sastanku je bilo reči o edukaciji službenih lica u tužilaštvu i policiji, kao i novinara, radi podizanja nivoa bezbednosti novinara.

Dogovorene su i aktivnosti o posebnom evidentiranju i upoređivanju podataka o krivičnim delima učinjenim na štetu novinara, navodi se u saopštenju.

Sastanak je posvećen i analizi postojećeg pravnog okvira, pripremanju preporuka za postupanje nadležnim institucijama, ali i izradi analize načina komunikacije i stepena otvorenosti nadležnih institucija prema medijima uz davanje preporuka za unapređenje iste.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Vojvodine, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Asocijacije medija i Asocijacije onlajn medija.

broj komentara 0 pošalji komentar