Vulin: U prva četiri meseca zaposlena 754 Roma

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da su u prva četiri meseca ove godine zaposlena 754 Roma sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje od 104,7 odsto.

Aleksandar Vulin je rekao da su prošle godine zaposlena 1.993 pripadnika romske nacionalne zajednice preko Nacionalne službe za zapošljavanje i istakao da očekuje da će ove godine broj apsolutnog zapošljavanja biti daleko veći.

Podsetio je da pripadnici romske zajednice spadaju u jednu od šest kategorija za čije zapošljavanje poslodavac može da dobije odgovarajuću subvenciju i istakao da ta politika daje rezultate.

Ministar je, međutim, ukazao da je glavni problem pripadnika romske zajednice neodgovarajuće obrazovanje ili izostanak obrazovanja, i samim tim nedovoljna zaposlenost, ali je dodao da se država trudi da prepozna njihove i probleme i pomogne u njihovom rešavanju.

Vulin je precizirao da od 22.930 pripadnika romske zajednice koji se nalaze na evidenciji NSZ kao nezaposleni, 88,8 procenata njih nema nikakvo obrazovanje ili ima samo osnovno školsko obrazovanje.

Svega 36 pripadnika romske zajednice, od 22.930 ljudi na evidenciji, ima visoko obrazovanje, podvukao je Vulin.

"Neodgovarajuće obrazovanje, neodgovarajuća struktura znanja su suštinski problem romske zajednice i čitavo društvo mora da radi na prevazilaženju tog problema i poboljšanju obrazovne strukture", rekao je Vulin na Konferenciji o najboljim praksama u zapošljavanju Roma i Romkinja u Srbiji u "Mikser hausu".

Za pripadnike romske zajednice koji su već u godinama kada novo školovanje ne bi bilo produktivno, ministar je istakao da se moraju naći aktivne mere zapošljavanja, obezbede preko NSZ odgovarajuće obuke i doobuke ili potpune promene i usvajanje drugih veština, to jeste jedini način.

Dodao je da je nedovoljno pripadnika romske zajednice u centrima za socijalni rad, ali je rekao da se to već menja, posebno kroz podsticaj školovanja pripadnika romske zajednice u sistemu socijalne zaštite.

"Skoro 90 odsto Roma prima novčanu socijalnu pomoć, ali je izuzetno mali broj socijalnih radnika koji govore romski i koji jesu iz romske zajednice", rekao je Vulin.

Istakao je da u Srbiji ne postoji organizovana diskriminacija prema bilo kome, pa ni prema Romima, ali da postoje ljudi koji imaju predrasude, koji smatraju da nismo svi ravnopravni i da ne treba da se ponašamo prema svima na isti način.

"Protiv njih treba da se borimo, kao čitavo društvo", podvukao je Vulin.

U "Mikser hausu" danas su se okupili i romski preduzetnici koji su učestvovali u projektu "Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma".

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da je kroz taj projekat podržano 17 najboljih inicijativa, od 250 koliko ih se prijavilo na konkurs, a da je zaposleno 60 Roma i Romkinja.

"Prvi put smo dali podršku romskim preduzetnicama, pronašli smo nove i održive modele zapošljavanja u privatnom sektoru, kupljene su mašine vrednosti od 350.000 evra, a data je i dodatna podrška u obukama, savetima", objasnila je Paunovićeva.

To, kako je rekla, na najbolji mogući način govori koliko je važno zapošljavanje za sve, a naročito za pripadnike romske nacionalne manjine, jer je to jedini jedini, pravi, siguran način za njihov izlazak iz siromaštva.

"To je način za smanjenje socijalne isključenosti, ali i za naše razumevanje da Romi zaslužuju ovakvu šansu, da mogu da budu i te kako kvalitetni preduzetnici i radnici", rekla je Paunovićeva.

Projekat vredan 4,8 miliona evra finansira EU, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji u koordinaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava.

Od juna 2013. godine projekat podržava sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Srbiji u oblastima poput pristupa osnovnim pravima, građanskog učešća, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, adekvatnog stanovanja i kreiranja novih poslova.

broj komentara 0 pošalji komentar