Smanjena naknada izvršitelja za potraživanja

Od 30. januara građani će plaćati manje naknade za rad izvršitelja u postupcima za namirenje dugova za neplaćene komunalne usluge, kao što su "infostan" i struja.

Ministarstvo pravde izmenilo je Pravilnik o tarifama, nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja, tako da su smanjeni iznosi naknade koja pripada izvršitelju za najniže iznose potraživanja, mahom za komunalne usluge prema fizičkim licima.

Građani će za dug do 12.000 dinara plaćati 3.600 dinara, umesto dosadašnjih 6.000 dinara, dok će za dug između 12.000 i 30.000 dinara, izvršiteljima plaćati 6.000 dinara.

Za više iznose naknada se računa prema vrednosti potraživanja i te tarife nisu menjane.

Izmenom Pravilnika kao najniži iznos potraživanja na osnovu koga se obračunava naknada za rad izvršitelja određen je iznos od 12.000 dinara, umesto dosadašnjih 30.000 dinara.

Pored toga, naknade za pojedine troškove izvršitelja, kao što su troškovi za fotokopiranje spisa, smanjene su za više od 50 odsto, navode u Ministarstvu pravde.

Izmenama Pravilnika utvrđena je naknada od 1.200 dinara izvršitelju za razmatranje sudskih spisa.

Naime, do sada je izvršitelj za to mogao da naplati iznos od više hiljada dinara, s obzirom da su se troškovi računali prema vrednosti potraživanja.

To znači da naknada tih troškova više ne zavisi od visine duga, čime se ograničava i različito postupanje izvršitelja prilikom obračuna ovih troškova, naglašavaju u Ministarstvu pravde.

Pravilnik sa izmenama primenjivaće se do 1. jula 2016. godine, s obzirom da Ministarstvo pravde radi na izradi potpuno novog Pravilnika koji će biti usklađen sa novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

broj komentara 0 pošalji komentar