Transparentnost: Loša ocena za proces pripreme budžeta

Srbija je i dalje loše ocenjena po otvorenosti budžeta i svrstava se među zemlje koje pružaju svojim građanima ograničen broj informacija potrebnih za razumevanje i analiziranje budžeta, saopštila je organizacija "Transparentnost Srbija".

"Transparentnost Srbija" poziva se na međunarodno istraživanje "Indeks otvorenosti budžeta", koje je pokazalo da je Srbija na 47. mestu od ukupno 102 zemlje.

Programski direktor "Transparentnost Srbija" Nemanja Nenadić rekao je na konferenciji na novinare da je, prema rezultatima istraživanja koje je osmislila američka NVO Inernacional budget partership, a koje bilo fokusirano na budžet za 2014. godinu, Srbija među zemljama koje pružaju svojim građanima ograničen broj informacija potrebnih za razumevanje i analiziranje budžeta, jer ima 47. od mogućih 100 bodova.

Nenadić je naveo da je na loš plasman uticala činjenica da Fiskalna strategija nije bila objavljena u propisanom roku, već zajedno sa predlogom budžeta.

Na loš plasman je uticala i činjenica da Fiskalna strategija nije bila objavljena kao ni polugodišnji izveštaj o realizaciji budžeta.

Kako je rekao, i dalje nema nikavog napretka u pogledu omogućavanja građanima da dobiju potpune i pravovremene informacije o toku pripreme budžeta i da kroz javne rasprave utiču na njegov sadržaj.

Nenadić je dodao da je Srbija najbolje ocenjena u pogledu revizorskog nadzora, ali je ocenio da se nalazi revizora nedovoljno koriste za popravljanje stanja u toj oblasti.

Navodeći da je važno poštovati budžetski kalendar, Nenadić je rekao da Skupština Srbije deceniju nije raspravljala o završnom računu budžeta koji pokazuje kako su sredstva trošena.

Na konferenciji za novinare predstavljeno je istraživanje TS o javnosti budžetskih informacija na lokalnom nivou, koje je pokazalo da su samo četiri opštine u svojim informatorima objavile realizaciju budžeta u tekućnoj godini za pravih devet meseci, A 15 opština podatke o izvešenju budžeta za deo godine.

"Transparentnost Srbija" navodi da je antikorupcijsko savetovalište te organizacije, koje postoji od 2006. godine, u ovoj godini primilo oko 2.200 poziva što je kako je rečeno 20 odsto više u odnosu na 2014. godinu, a da je najviše pritužbi bilo na sumnju na korupciju u pracvosuđu i zdravstvu.

Ta organizacija je danas organizovala i koktel povodom priznanja koje je dobila za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama koje joj je uručeno povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, na skupu koji je organizovao Poverenik za inforamcije od javnog značaja Roboljub Šabić.

broj komentara 0 pošalji komentar