Advokati traže mišljenje Ministarstva finansija

Advokatska komora Srbije uputila je Ministarstvu finansija zahtev da joj do četvrtka, 15. januara, dostavi tumačenje Uputstva za postupanje poreskih organa za primenu Uredbe o paušalnom oporezivanju advokata, koju je Vlada Srbije donela krajem prošle godine.

Pomenutom Uredbom se predviđa da advokatima paušalni porez za 2014. godinu bude povećan najviše 10 odsto u odnosu na 2013. godinu, ali je, kako se navodi u dopisu AKS, u više navrata dolazilo do problema na terenu, prenosi Tanjug.

Više advokata sa teritorije cele zemlja obavestilo je AKS da Poreska uprava ne primenjuje Uredbu na sve advokate, već, pozivajući se na tumačenje koje je dalo Ministarstvo finansija, samo na one koji su uložili žalbe na ranije doneta rešenja.

Tim rešenjima im je porez bio povećan najmanje 40 odsto, a što je jedan od razloga protesta advokature koji je u toku.

Kako se navodi u dopisu, mišljenje Ministarstva finansija se traži jer je AKS dobila informacije da se vrši prinudna naplata dugovanja dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su utvrđene akontacionim rešenjima za 2014, kao i da je jednom broju advokata, koji su bili u postupku reprograma ranijih dugovanja, doneto rešenje o obustavi reprograma zbog neizmirivanja obaveza po akontacionim rešenjima za 2014.

AKS je zatražila da joj mišljenje bude dostavljeno do četvrtka, jer je za petak, 16. januar, zakazana Konferencija advokata Srbije i Skupština AKS koja treba da odluči da li će biti prekinut protest, koji traje od 17. septembra prošle godine.

AKS je apelovala i da se imenuje stručni tim Ministarstva finansija radi nastavka pregovora za utvrđivanje kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje advokata, u skladu sa dogovorom koji je postignut u novembru 2014.

Prema tom dogovoru, stručni timovi Ministarstva finansija i AKS su dužni da usaglase kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje advokata za 2015. i naredne godine do 31. marta 2015.

Očekuje se da će Skupština AKS u petak doneti uslovnu odluku o prekidu protesta, odnosno da će se obustava rada nastaviti do usvajanja dogovorenih izmena zakona o javnom beležništvu u Skupštini Srbije i njihove objave u Službenom glasniku.

Reč je o izmenama Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju.

Treći zahtev advokature - smena ministra pravde, ostaje, ali nije neophodan uslov za prekid protesta advokata.

Advokati u celoj Srbiji počeli su protest obustavom rada 17. seprembra prošle godine, tražeći izmene propisa o javnom beležništvu, regulisanje paušalnog oporezivanja i smenu ministra pravde.

broj komentara 0 pošalji komentar