Privatni sudski izvršitelji

Zakonom o privremenom ili trajnom oduzimanju imovine stečene kriminalom, država je blokirala upravljanje imovinom vrednom stotinu miliona evra. Pravnik sa minimumom radnog iskustva od pet godina, koji je završio posebnu obuku, za dva meseca moći će da konkuriše za posao privatnog sudskog izvršitelja.

Već od marta, očekuje se novi zakon o privatnim sudskim izvršiteljima jer je obim posla sve veći. Na osnovu Zakona o privremenom ili trajnom oduzimanju imovine stečene kriminalom, država je blokirala upravljanje imovinom vrednom stotinu miliona evra.

Pravnik sa minimumom radnog iskustva od pet godina, koji je završio posebnu obuku, za dva meseca može da konkuriše za posao privatnog sudskog izvršitelja.

O tome će brinuti postojeća direkcija, ali i buduća Komora izvršitelja za oduzimanje imovine stečene kriminalom.

Posle Rešenja suda o izvršenju presude, sledi odlazak na teren i različita iskušenja.

"Dešava se da vi zakažete izvršenje, a tamo vas sačekaju članovi porodice, gosti, deca koja se igraju, a došli ste da uzmete objekat. Ili firma najnormalnije radi na tom mestu iako su obavešteni", kaže izvršitelj Direkcije za oduzimanje imovine stečene kriminalom.

Prema njegovim rečima, to je taktičko odugovlačenje izvršenja, a cilj je da se prikažu kao žrtve. Zato, kako kaže, treba biti mudar i strpljivi.

Naknadna odluka o oduzetoj imovini

Kada izvršitelji zapečate imovinu, naknadno se odlučuje o tome da li će nepokretnost biti prodata na aukciji ili će biti ustupljena državnim organima ili lokalnoj samoupravi.

"Doneli smo odluku da ustupimo tri takva objekta u gradu Beogradu jer mu nedostaje 11 obdaništa. Takođe drugim institucijama koje imaju potrebu za prostorom. Ukoliko ne bude bilo potrebe državnih organa tu imovinu daćemo na licitaciju", rekao je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.

Uz zakon o privatnim izvršiteljima, pred Vladom je, ne slučajno, i Predlog zakona o platnom prometu koji bi trebalo da pojača finansijsku disciplinu tako što će uvesti registar menica i urediti srazmernu isplatu duga, kako ne bi samo neki poverioci namirili potraživanja.

"Izbrisaćemo takozvanu predblokadu zato što ona do sada nije davala efekat. To znači, onog momenta kada menica dođe na naplatu, bilo poreskog ili sudskog rešenja, račun privrednog subjekta će biti blokiran u roku od pola sata, izvršenje će da se desi tako da on neće ni znati da mu je račun blokiran", naveo je direktor prinudne naplate NBS Ranko Aleksić.

Novi zakoni trebalo bi da spreče zloupotrebe, ali i da značajnije pune državnu kasu, što je jedan od dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom.

broj komentara 0 pošalji komentar