Kažnjavanje prekršilaca Zakona o javnim nabavkama

Transparentnost Srbija uputila inicijativu za pokretanje prekršajnih postupaka protiv prekršilaca Zakona o javnim nabavkama. Broj preduzeća koja krše zakon procenjuje se na oko deset hiljada.

Veliki broj javnih institucija u Srbiji svake godine krši Zakon o javnim nabavkama. Izveštaje o sprovedenim nabavkama se ne podnose, a godišnje se izriče samo desetak kazni za sve prekršaje iz oblasti nabavki. Broj preduzeća koja krše zakon procenjuje se na oko deset hiljada.

Prema podacima Uprave za javne nabavke, izveštaje o nabavkama u 2007. godini podnela su 2.134 korisnika budžetskog novca. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 12.000 korisnika koji nabavke moraju da sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

"Transparentnost Srbija uputila je zbog toga inicijative nadležnim opštinskim tužilaštvima da pokrenu prekršajne postupke protiv prekršilaca zakona", izjavio je agenciji Beta Nemanja Nenadić iz ove organizacije.

Uz inicijativu, ta nevladina organizacija za borbu protiv korupcije, dostavila je tužilaštvima spiskove javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija sa područja njihove nadležnosti koje nisu dostavile izveštaje Upravi.

"Ideja inicijative je da se promeni neodrživa situacija u kojoj se masovno krši zakon bez ikakvih posledica. Bez podataka od svih korisnika ne može se stvoriti jasna slika o tome kakve su javne nabavke sprovođene u toku godine i koja je bila ukupna vrednost", kazao je Nenadić.

Prekršajne kazne za kršenje zakona

Za kršenje zakona zaprećene su prekršajne kazne, za pravna lica 100.000 do milion dinara i od 20.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice. Nedostavljanje izveštaja, navodi Nenadić, je jedan od najblažih oblika kršenja zakona.

Prema godišnjim statistikama Ministarstva pravde, postoji samo dvadesetak okončanih postupaka za sve prekršaje propisane Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonima iz finansijske sfere.

Za prekršaje iz ove oblasti u 2006. godini izrečene su kazne za dvadest sedam, a u 2007. godini za pet pravnih lica. Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović ukazao je da i javne institucije koje nisu imale nabavke moraju da pošalju izveštaj u kome će to biti naznačeno.

U proteklih pet godina broj poslatih izveštaja se smanjuje iako vrednost javnih nabavki raste, a to je direktna posledica nediscipline, rekao je Jovanović agenciji Beta. U 2007. godine ukupna vrednost sprovedenih nabavki bila je 187 milijardi dinara.

Jovanović je kazao da je Uprave za javne nabavke 2004. i 2005. godine pokušavala da podnese prekršajne prijave, ali su organi za prekršaje proglasili Upravu nenadležnom. Zakon iz 2002. godine nije precizno definisao tu oblast. Novi zakon, koji je stupio na snagu 6. januara ove godine, precizno definiše da nadzor nad sprovođenjem zakona ima Ministarstvo finansija.

Od ove godine naručioci će morati da podnose izveštaje kvartalno, pa tako izveštaje o nabavkama sprovedenim u prva tri meseca 2009. godine moraju da podnesu Upravi do 10. aprila.

broj komentara 0 pošalji komentar