Saradnja MUP-a i MSP-a u oblasti legalnih migracija

Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova potpisala su sporazum o saradnji, čija je svrha stručno usavršavanje konzularnih službenika i konzula o legalnim migracijama, što treba da unapredi odnose kada je u pitanju postupak izdavanja viza.

Sporazum, koji predstavlja važan korak napred ka izgradnji solidnih struktura praćenja i upravljanja legalnim migracijskim tokovima, potpisali su državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, saopšteno je iz MUP-a.

Sporazum je jedan od značajnih dostignuća tvining projekta "Unapređenje i implementacija mehanizama za sveobuhvatno i konzistentno praćenje legalnih migracija u Republici Srbiji"“, koji sa milion evra finansira EU iz IPA fonda, a sprovodi ga konzorcijum Holandije, Austrije i Slovenije.

Cilj projekta je jačanje postojećih kapaciteta tih ministarstava u upravljanju legalnim migracijama, kroz sprovođenje jasnih politika, koordinaciju procedura i usklađivanje zakonodavstva sa tekovinama EU.

Projekat je fokusiran na vezu između granične kontrole, izdavanja viza i dozvola za boravak, te vraćanja stranih državljana koji ne borave zakonito u Srbiji i usmeren je na efikasnu koordinaciju između institucija na centralnom nivou, koje su odgovorne za kreiranje politike, i onih na operativnim, odnosno izvršnim nivoima.

U okviru projekta predviđena je i izrada novog Zakona o strancima, koji treba da ostvari prvu fazu harmonizacije zakonodavstva u smislu usklađivanja važećih propisa sa relevantnim direktivama EU.

Nikolić je rekao da taj projekat predstavlja jedan od načina izgradnje kapaciteta MUP-a, a da učešće u tom projektu ukazuje na činjenicu da je Srbija pouzdan partner u procesu evropskih integracija, a naročito sa aspekta Akcionog plana za Poglavlje 24, gde je predviđena dalja saradnja te vrste, posebno u oblasti migracija.

Odalović je istakao da će se kroz konkretne aktivnosti obuke i praktičnu primenu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, primeniti evropski standardi i vrednosti u izuzetno značajnoj oblasti legalnih migracija shodno najboljoj praksi EU u oblasti vizne politike.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt, koji je rekao da će dva ministarstva ubuduće još bliže sarađivati po pitanju efikasnog praćenja legalnih migracija, te da to podrazumeva i dobru koordinaciju, razmenu podataka i strateških informacija sve do zajedničkog donošenja odluka u viznom postupku, kao i praćenja tokova legalne migracije.

Svečanosti su prisustvovali i ambasador Holandije, zamenica austrijskog ambasadora i konzul Slovenije, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i visoki predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i Komesarijata za izbeglice i migracije.

broj komentara 0 pošalji komentar