ŠŠabić: Loše stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti

Nemamo razloga da budemo zadovoljni sadašnjim stanjem u oblasti zaštite podataka o ličnosti niti odnosnom države prema toj oblasti, izjavio je Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, primetivši da je nemoguće i neodgovorno da se aktivnosti države na tom planu svode u suštini na aktivnost Poverenika.

Šabić je na skupu "Otvaranje i predstavljanje podataka poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti" naveo da su aktivnosti koje se tiču zaštite podataka o ličnosti značajno povećane u odnosu na prve godine rada te institucije, ali je primetio da to nije pravi način, već je samo "gašenje požara", uz ocenu da smo svakog dana svedoci "ekscesa skandaloznih dimenzija".

To je posledica odsustva strateškog pristupa države tom problemu, ocenio je Šabić i kao primer naveo da je Srbija, odnosno tadašnja vlada, na inicijativu Poverenika 2010. usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti, ali da akcioni plan za njegovu primenu, iako je trebalo da bude donet u toku od tri meseca, ni danas, nakon šest godina, ne postoji.

Strategija je tako, primetio je, mrtvo slovo na papiru, zbog čega "nemamo razloga da se čudimo seriji skandaloznih ekscesa koji su bili evidentirani".

Šabić je istakao da su logične želje i interesi Srbije da što pre otvori poglavlja o ljudskim pravima, pre svega poglavlje 23, ali je dodao da nije sasvim opravdan optimizam u tom smislu, jer, kako je primeio otvaranje tog poglavlja "koštaće nas" tako što će mnogi morati da razumeju "da smo radili slabo, malo i loše i da ćemo morati da radimo mnogo više ako hoćemo prolaznu ocenu".

Ipak, dodao je, važnija je stvar to što je država dužna da građanima obezbedi onaj nivo zaštite privatnosti koji im garantuje Ustav.

Portal o radu Poverenika za informacije od javnog značaja 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić predstavio je portal koji građanima omogućava da bez ograničenja koriste, obrađuju i analiziraju podatke o radu te institucije.

Šabić je na predstavljanju otvorenih podataka u Beogradu rekao da je reč o finalizaciji projekta koji je trajao više meseci iza koga stoji ideja o dostupnosti podataka o radu javnih vlasti.

"Sve što država radi unapred je plaćeno novcem građana kao poreskih obveznika i zato je u redu da sami građani vide šta vlast radi. Posebno je značajno da su ovi podaci mašinski čitljivi, da to nije prosto prepričavanje ili fotografija informacija, već da onaj ko koristi te podatke može dalje da ih obrađuje i analizira", rekao je Šabić.

Podseća da su sličan koncept komunikacije već sproveli Ministarstvo posvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali ne u punom obimu poput poverenika i na nešto drugačije načine.

"Ideja otvorenih podataka egzistira u Srbiji već koliko godina. Nije Poverenik jedna od najinteresantnijih institucija, ali je stvar u tome da ovaj primer slede svi organi, naročito oni koji imaju više moći i novca", rekao je Poverenik.

Prema njegovim rečima, država je dužna da građanima obezbedi adekvatan nivo zaštite podataka, "čak i da ne ide ka EU".

"Svakog dana smo svedoci skandala u vezi sa ovim podacima, što je posledica nepostojanja strateškog pristupa. Činovnici ne moraju da prepoznaju upotrebnu vrednost podataka koji se nalaze u brojnim institucijama ali to mogu učiniti istraživači, novinari ili preduzetnici", dodao je Šabić.

Pojam "otvoreni podaci" podrazumeva javno dostupne podatke koji mogu slobodno da se koriste bez ograničenja od strane autora, koji su mašinski čitljivi, pravovremeni, dostupni i po mogućstvu besplatni. Na veb adresama Poverenika www.otvorenipodaci.poverenik.rs i www.data.poverenik.rs trenutno je otvoreno 13 skupova podataka među kojima su katalog organa javne vlasti, žalbe iz oblasti prava na pristup informacijama, tužbe protiv Poverenika iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, postupanje Poverenika po predstavkama.

broj komentara 0 pošalji komentar