Mukotrpna svedočenja dodatna trauma za decu žrtve seksualnog nasilja

Jedno od petoro dece u Srbiji doživelo je seksualno nasilje, podaci su Incest trauma centra. Zbog nedovoljno materijalnih dokaza seksualno nasilje se teško dokazuje i obično je reč deteta protiv reči nasilnika. O interesu i emocijama deteta se ne vodi dovoljno računa, jer se dete ispituje više puta, mukotrpni sudski postupci traju godinama, a kazne za nasilnike su male. Incest trauma centar traži da se prekine takva praksa i da se spreči dalja traumatizacija dece žrtava.

Trauma deteta koje je preživelo višegodišnje seksualno nasilje velika je i bez svedočenja o tome pred policijom, sudijama, advokatima i socijalnim radnicima. Incest trauma centar traži da se posle traume deca zaštite tako što bi svedočili najviše dva puta, a da se sudski postupak završi u roku od godinu dana.

"Ono što se dešava jeste ponavljanje traume. Jedan faktor koji je poseban i mi smo uključili u našu inicijativu tiče se curenja informacija koje su u delu pretkrivičnog postupka najčešće. Zakonodavstvo je prilično dobro uređeno, ali kako se sprovodi to je ono što je najveći problem, jer lični stavovi profesionalaca najčešće određuju stvarni život deteta", objašnjava Dušica Popadić iz Incest trauma centra.

Prostorije predviđene za snimanje svedočenja, u prethodnom periodu gotovo i da nisu korišćene. Prema saznanjima ombudsmana, pojedinci iz sistema nisu ni znali za tu mogućnost.

"Kod pravosuđa smo videli da u 80 odsto situacija oni i dalje ispituju decu u sudnicama, iako zakon kaže da što manje viktimizujemo dete, u 20 odsto slučajeva u svojim kabinetima, a u samo pet odsto slučajeva oni koriste skrin sobe", naglašava Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost.

U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu formirane su mobilne jedinice za podršku deci. Poseduju opremu koja može da stane u jedan ranac, a dete bi izjavu moglo da da na bilo kom mestu, čak i u kući u kojoj živi.

"Mi možemo da pomognemo organu postupka da dobiju što validniji iskaz od deteta. Preko nas da postavljaju pitanja i na taj način deca mogu da daju, da snimimo, iskaz i da se taj snimak kasnije koristi, kao što je inače i zakonom o maloletnicima predviđeno", navodi Ivana Milosavljević Đukić, rukovodilac Jedinice za podršku deci u krivičnom postupku, žrtvama i svedocima.

Nadležni kažu, da ima prostora i za izmene u krivičnom zakoniku.

"Sada već postoje izvesne izmene koje su napravljene u prethodnom periodu kao što je recimo Marijin zakon koji je nedavno usvojen u parlamentu, ali mislim da treba još da radimo na tome. Pored toga, veoma je važno da se usklade kazne za počinioce seksualnog nasilja", smatra Marija Obradović iz Ženske parlamentarne mreže.

U momentu izricanja presude dete je imalo 12 godina. Tri godine bilo je seksualno zlostavljano. Sudski postupak trajao je još toliko. To je samo jedan slučaj iz iskustva Incest trauma centra koji svedoci o ukradenom detinjstvu i sporosti sistema. Prosečna izrečena kazna za zlostavljača, prema podacima je godina i dva meseca.

broj komentara 0 pošalji komentar