Zlostavljana deca nedovoljno zaštićena tokom krivičnog procesa

Krivični zakonik nedovoljno štiti decu izloženu seksualnom nasilju od ponovnih trauma, zbog čega su Ženska parlamentarna mreža i Incest trauma centar iz Beograda pokrenuli inicijativu da Narodna skupština vrši nadzor nad sprovođenjem zakonskih mera za sprečavanje retraumatizacije dece.

Istraživanja Incest trauma centra pokazala su da u 88 odsto slučajeva deca koja su preživela seksualno zlostavljanje budu ispitivana u sudnici, uz omogućavanje okrivljenom da ih neposredno ispituje, kao i da se u 21 odsto slučajeva deca ispituju u kabinetima, a svega u 4,7 odsto slučajeva u posebno opremljenim prostorijama namenjenim za izjave dece.

Predstavnice centra istakle su da je neophodno da se obezbedi jednaka krivičnopravna zaštita dece bez obzira na njihov uzrast.

Direktorka Incest trauma centra Dušica Popadić istakla je da se zalaže za donošenje zaštitnih mera, poput udaljenja počinioca iz porodičnog domaćinstva i smanjenja broja saslušanja deteta tokom krivičnog postupka, jer je trenutna praksa da se dete saslušava pet i više puta.

U inicijativi se traži i da se vođenje postupaka, koje u Srbiji u proseku traje tri godine i tri meseca, svede na najduže 12 meseci, kao i da se sprovede zabrana širenja informacija koje mogu ugroziti identitet deteta-žrtve, posebno odavanja informacija medijima.

Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Dubravka Filipovski predložila je u ime grupe da se inicijativa prosledi Ministarstvu pravde i da se zatraži formiranje radne grupe koja bi se bavila pitanjem zaštite dece koja su pretrpela seksualno nasilje.

Filipovski predlaže i da Incest trauma centar, zajedno sa Zaštitnikom građana, predstavi inicijativu i Odboru za prava deteta, Odboru za zdravlje i porodicu i Odboru za pravosuđe, kako bi se proširila mreža za podršku inicijativi.

broj komentara 0 pošalji komentar