Selaković: Nezavisno pravosuđe garant ljudskih prava

Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da se, u trenutku kada se Srbija nalazi na sredini reformskog perioda i na korak od otvaranja poglavlja 23, čini da je spona pravosuđa i ljudskih prava vidljivija i snažnija nego ikada.

Finalno ishodište u borbi za zaštitu ljudskih prava je nezavisno, nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno pravosuđe, jer su tužilaštvo i sud institucije koje su dužne da postupaju u slučaju kada se ne poštuju Ustavom i zakonom propisane garancije ljudskih prava, rekao je Selaković na obeležavanju početka novog projekta Saveta Evrope "Pravosuđe na temeljima ljudskih prava".

Ministar je istakao da su ljudska prava nesumnjivo jedna od oblasti u kojima je borba za usklađivanje sa evropskim standardima najintenzivnija, budući da se evropski propisi i zakonodavstvo konstantno menjaju i postaju sve složeniji.

"Još intenzivniji je proces izgradnje standarda poštovanja i zaštite ljudskih prava, kroz tumačenje Evropske konvencije u praksi Evropskog suda za ljudska prava", naveo je Selaković.

Ministar je podržao projekat čiji je cilj obezbeđivanje specifičnih znanja o ljudskim pravima, kako studentima pravnih fakulteta kao pravnicima u nastajanju, tako i iskusnim sudijama i tužiocima.

To je pravi način da se istovremeno ulaže i u sadašnjost i u budućnost, ocenio je Selaković.

Cilj projekta "Pravosuđe na temeljima ljudskih prava" je da podrži pravosuđe u Srbiji u ostvarenju ciljeva postavljenih u Akcionom planu za reformu pravosuđa 2013-2018, kao i da pospeši dijalog između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po pitanju zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Kroz projekat će takođe biti pospešeno obrazovanje budućih diplomiranih pravnika, implementacijom Evropske konvencije o ljudskim pravima u sve relevantne predmete, kako bi znali da se za svako pravno pitanje može naći rešenje u sudskoj praksi Evropskog suda i kako bi savladali metodologiju primene u praksi.

 

broj komentara 0 pošalji komentar