Koje su zamerke sindikata na zakon o platama

Ministarstvo finansija na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije prihvatilo rešenje za plate u javnom sektoru do kojeg je ministarka Kori Udovički došla u dogovoru sa sindikatima. Sindikati tvrde da bi usvajanje ranijeg nacrta zakona, protiv koga su bili, znatno umanjilo prava i zarade radnika. U Ministarstvu finansija kažu da svako rešenje mora da se uklopi u budžetska i fiskalna ograničenja.

Uključivanjem minulog rada u osnovni koeficijent zarade, plate u javnom sektoru bile bi još više smanjene, upozoravaju sindikalci.

"Nije nam jasno kako minuli rad probija budžetska ograničenja ako se samostalno obračunava po čoveku, po zaposlenom, a kad ga ubacite u koeficijent – onda ne probija. Znači, postoji zla namera da se on potpuno obriše", ističe predsednik UGS "Nezavisnost" Branislav Čanak.

Oni dodaju da bi usvajanjem Nacrta zakona koji predlaže Ministarstvo finansija, zaposleni u javnom sektoru imali manja prava od onih koja im garantuje Zakon o radu, što je suprotno Konvenciji Međunarodne organizacije rada br. 132 koju je Srbija potpisala.

"Imaće manja prava prvenstveno u pogledu minulog rada i zarade kod odsustva sa rada, da li je to zbog godišnjeg odmora, bolovanja, plaćenog odsustva ili državnog praznika", napominje predsednik Samostalnog sindikata zdravstva Zoran Savić.

Na pitanje koji će Nacrt zakona ići pred poslanike, u saopštenju Ministarstva finansija odgovaraju da postojeća rešenja o definisanju minulog rada, naknada za bolovanja i određivanja osnovne plate u lokalnim samoupravama, ne uveravaju da će obezbediti poštovanje budžetskih i fiskalnih ograničenja.

Kako još nije određen konačni nacrt spornog zakona, u resornom ministarstvu očekuju da svi akteri, uključeni u ovaj zakonodavni proces, još jednom preispitaju predložena rešenja.

broj komentara 0 pošalji komentar