Kako unaprediti rad učitelja

Istraživanja na kojima radi Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, kažu profesori, mogli bi da ponude Ministarstvu prosvete kao rešenja ili dopune postojećih zakona radi poboljšanja standarda i kvaliteta obrazovanja. U tu svrhu ovog vikenda održan je i međunarodni naučni skup o pristupu i strategijama u podršci učenju i razvoju dece.

Kakav nam je udžbenik potreban? Na koji način koristiti elektronski dodatak? Kako meriti napredak učenika? Samo su neka od pitanja koja su pokrenuta na skupu.

"Potrebni su nam udžbenici koji će podržavati proces učenja sa razumevanjem. Bitno je da se ta vizuelna sredstva koja odgovaraju senzibilitetu današnje dece koriste u funkciji pružanja podrške učenju sa razumevanjem", ističe profesorka Biljana Trebješanin.

Profesori su saglasni da je potrebno i regionalno povezivanje, jer problemi su nam slični. Sledeći skup će biti održan u Hrvatskoj gde bi trebalo da budu potpisani protokoli o saradnji pedagoških fakulteta u okruženju.

"Naša ideja je da kroz međunarodne projkete tipa 'Erazmus plus' ili 'Horizont 2020' zajednički nastupamo", kaže dekan Učiteljskog fakulteta Danimir Mandić.

A jedan takav projekat započet je u septembru u saradnji sa profesorima iz Švajcarske i Estonije.

"Sarađujemo sa vašim Univerzitetom već tri godine. Projekat treba da nam pokaže kako da školujemo buduće učitelje. A da biste bili dobar učitelj morate da se snalazite u različitim situacijama – morate da imate distancu, da dobro opažate, da analizirate situaciju s tim da vam uvek glavni cilj bude da učite decu", rekao je švajcarski profesor Frančesko Arčidijakono.

Doktor Ali Leijen sa estonskog Univerzitet u Tartu kaže da je u Beogradu jer postoji dugogodišnja saradnja fakulteta.

"Važno je da u okviru ovog projketa nađemo načina da obogatimo ono što već postoji u praksi, kako bi to bilo od koristi za buduće nastavnike, da im učinimo dostupnim naše metode", rekao je Leijen.

Ideja je da se fakulteti brinu o studentima od njihovog upisa na fakultet do odlaska u penziju, i da se staraju o njihovom konstantnom usavršavanju tokom rada.

broj komentara 0 pošalji komentar