Preminuo pisac Tvrtko Kulenović

Akademik, profesor i pisac Tvrtko Kulenović preminuo je danas u Sarajevu.

Tvrtko Kulenović je rođen u Šapcu 1935. godine, gde je završio osnovnu školu i prvi razred gimnazije. Po dolasku u Sarajevo završava Drugu gimnaziju.

Studirao je i diplomirao jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po odsluženju vojnog roka zaposlio se u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu na klasifikaciji strane knjige, gde ostaje do 1968. godine. Iste godine stupa na dužnost dramaturga Drame Narodnog pozorišta.

Godine 1971. izabran je za asistenta na novootvorenom Odsjeku za komparativnu književnost, teatrologiju i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Novembra 1974. doktorirao je sa temom "Teorijske osnove modernog evropskog i klasičnog azijskog pozorišta" na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Godine 1975. izabran je u zvanje docenta, a 1980. u zvanje vanrednog profesora i 1983. u zvanje redovnog profesora na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo (kasnije preimenovan u Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo), na kojem je bio profesor emeritus.

Predavao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (postdiplomske studije). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima.

Bio je prvi predsednik PEN-centra Bosne i Hercegovine, osnovanog 30. oktobra 1992. godine i direktor Narodnog pozorišta Bosne i Hercegovine (1999-2003).

Profesor Kulenović je bio i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

broj komentara 0 pošalji komentar