Kolektivni ugovor krši Ustav Republike Srpske

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da Opšti kolektivni ugovor, koji je 2006. godine zaključili Vlada RS, Savez sindikata RS, Unija udruženja poslodavaca RS i Savez poslodavaca RS nije u saglasnosti sa Ustavom RS.

Ustavni sud Republike Srpske ocenio je da prilikom zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora nisu poštovane odredbe Zakona o radu, zbog čega je došlo do povrede načela iz Ustava RS.

"Sud je, prilikom ove ocene posebno imao u vidu predmet i sadržaj odnosa koji se regulišu Opštim kolektivnim ugovorom, kao i značaj ovog opšteg akta za uređivanje prava, obaveza i odgovornosti radnika i poslodavaca u RS, tako da je zaključio da se u postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja moraju dosledno poštovati zakonske odredbe koje uređuju ova pitanja", saopšteno je iz Ustavnog suda RS.

Sud nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Odluke o donošenju Regulacionog plana "Jug 1" u Banjaluci i autentičnog tumačenja odluke o donošenju Regulacionog plana "Jug 1", koje je donela Skupština grada, jer je ocenio da je osporena odluka donesena u skladu sa Zakonom o uređenju prostora.

broj komentara 0 pošalji komentar