Devet zemalja EU pred sudom zbog zagađenja

Brisel preduzima zakonske mere protiv devet zemalja Evropske unije, u kojima je proces smanjenja emisije štetnih gasova suviše spor, da bi se izbegle posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Iako je poslednjih godina kvalitet vazduha u Evropi poboljšan, zagađenost je i dalje visoka i uzrok oko 400.000 slučajeva prevremene smrti.

Pred Evropskim sudom pravde, po svoj prilici, naći će se Nemačka, Velika Britanija, Španija, Francuska i vlade još pet zemalja EU, čiji su planovi za smanjenje zagađenosti vazduha Briselu neubedljivi. Između, ostalog i zbog znatne upotrebe uglja u proizvodnji električne energije, i drugih prljavih tehnologija.

U Londonu i oko 130 gradova 23 države Unije, već su prekršeni dozvoljeni limiti emisije azot-dioksida. Nemačke vlasti bore se s tim kako da umanje potrošnju dizel goriva, a da ne oslabe moćnu auto-industriju, koja je u krizi posle skandala s lažiranjem rezultata emisije gasova vozila.

"Nema brzog rešenja za milione dizel vozila. Kod polovine su već promenjeni programi za kontrolu izduvnih gasova, a kod ostalih će to biti završeno ove godine. Moramo da rešimo problem aero-zagađenja u 20 gradova", istakla je nemačka kancelarka Angela Merkel.

U ispunjavanju strategije za smanjenje emisije štetnih gasova i poboljšanje zdravlja stanovništva do 2030. podbacuju i Poljska i Bugarska, protiv kojih su već pokrenuti postupci. Najmanje su zagađene zemlje Skandinavije i Baltika.

"Nećemo više čekati. Rokovi za ispunjenje kriterijuma su odavno istekli. Kaznićemo vlade u Evropskoj uniji, koje nisu ispunile obaveze", poručuje Karmenu Vela, komesar EU za životnu sredinu.

Predsedavajuća Evropskoj uniji, Bugarska, ima najveću stopu smrtnosti usled zagađenog vazduha sa 13.000 preuranjenih smrti godišnje.

Ekonomska šteta od zagađenja u Uniji, dostiže četiri milijarde evra u troškovima zdravstvenog osiguranja i 16 milijardi evra u izgubljenim radnim danima.

broj komentara 0 pošalji komentar