У Суботици представљен извештај о службеној употреби мађарског језика

Уз подршку мисије ОЕБС-а у Србији, у Суботици је представљен извештај заштитника грађана Републике Србије о службеној употреби мађарског језика и писма у локалним самоуправама.

У Суботици, Кањижи, Сенти, Ади, где живи велики број Мађара, право на службену употребу мађарског језика остварује се без потешкоћа, констатује се у извештају.

Марија Ушумовић Давчик, начелница Градске управе Суботице каже: "Пракса показује да грађани користе то своје право, али не у оноликом броју поступака за колико би се то могло очекивати."

Неке локалне самоуправе у Војводини, са мањим процентом мађарског становништва, не планирају довољно средстава којима би се обезбедило да Мађари користе свој језик и писмо у управним поступцима. 

"Уочена је недовољна свест о значају службене употребе мањинских језика и писама и недовољна кадровска попуњеност", наводи Роберт Сепи, заменик заштитиника грађана Србије за националне мањине.

За запослене у локалним самоуправама треба обезбедити учење мађарског језика, препоручује се у извештају.

"Важно је да помогнемо националним мањинама да остварују право коришћења сопственог језика пред локалном администрацијом, али и да подстичемо националне мањине да уче српски језик", сматра Џозеф Мелот, заменик шефа мисије ОЕБС-а у Србији.

Препорука Заштитника грађана Министарству државне управе је да, у сарадњи са Националним саветом мађарске мањине, изради каталог имена и презимена на мађарском језику и писму, ради помоћи локалним администрацијама.

број коментара 0 пошаљи коментар