Медијација - за лакше решавања привредних спорова

У западноевропским земљама привредни судски спорови решавају се чак 75% случајева медијацијом. Вансудски поступак биће део будуће правосудне праксе и у Србији.

У зрењанинској регији у стечају су 43 предузећа, различитих делатности - некада успешних колектива који данас не раде. У таквој ситуацији потраживања према повериоцима изузетно је тешко обезбедити и често су оваква предузећа предмет вишегодишњих судских спорова.
Новина у раду биће медијација за коју је у зрењанинском Привредном суду обуку прошло 5 судија.

"Изузетно је примењива медијација код пријаве потраживања, где може да буде више стотина потраживања, па кроз медијацију можемо или бивше запослене или сва заинтересована лица кроз медијацију да упутимо да њихове пријаве потраживања буду усмерена на прави начин", објашњава Радомир Радојчић, председник Привредног суда Зрењанин.

"Како одржати виталност компанијеи и консолидовати пословање" једна је од тема скупа који је у Зрењанину организовала Привредна комора Србије, Министарства привреде и правде у сарадњи са Светском банком.

"Кључ је у добром менаџменту, кључ је у томе да људи на време прате аспекте свог пословања, да те аспекте свог пословања пореде са просецима који постоје у њиховој привредној грани, са кретањима у привреди и да благовремено идентификују смптоме, јер то је врла слична ситуација као са здрављем човека", каже Проф. др Дејан Ерић, декан Београдске Банкарске Академије.

"Привредној комори је дата улога медијатора, односно посредника између два субјекта и ми ћемо покушавати на све начине да заједно са судом не дође до парнице, значи да уштедимо паре и онима који улазе у парницу", каже Предраг Станков, из РПК Зрењанин.

Циљ пројекта је побољшање положаја поверилаца и тражење могућности покретања економски одрживих предузећа. Већа сигурност и за нова улагања.

број коментара 0 Пошаљи коментар