Превенција поплава у Банату

У Зрењанину је формирана асоцијација локалних самоуправа "Слив банатских водотока". Градови и општине Баната се удружују ради превенције од високих вода на рекама које угрожавају око 5200 квадратних километара и где је вероватноћа да се једном у десет година догоди поплава веома висока.

Реке Баната су заштићене насипима на нивоу стогодишњих или педесетогодишњих високих вода. Ризик од поплаве је и поред тога висок. Зато је Град Зрењанин покренуо иницијативу за удруживање градова и општина у "Слив банатских водотока" да би се заједнички одговорило на ризике. Осам банатских општина је прихватило иницијативу, а осам је у различитим фазама доношења одлуке.

"Заједнички ризик свих локалних самоуправа на подручју Баната је исти или сличан у том погледу, из разлога што су изворишта река које пролазе кроз Банат у Румунији и Карпатима и они су у почетку бујичног карактера", каже Мирослав Сладојевић из Одељења за ВС Града Зрењанина.

Пракса удруживања у оквиру сливова река почела је након поплава 2014. Међу првима у Србији удружили општине иградови у "Колубарски слив". Први корак је био израда Студије смањења ризика од високих вода.

"Документ каже да треба да се уложи 204 милиона евра у наредних 20 година да би се смањио ризик од поплава за 30 процената, ако су високе воде као 2014", објашњава Саша Спасић из Општине Уб.

У протеклих 20 година 2 пута се изливала банатска река Тамиш, плавећи више од 10 000 хектара, а неопходно је било и евакусати становнике насеља Јаша Томић. Критична тачка на југу Баната је Нера, као и Тиса код Новог Бечеја, која често поплави 1100 хектара обрадивих површина у делу атара који се зове Љутово.

 

 

број коментара 0 Пошаљи коментар