Нишки судови најуспешнији у решавању спорова медијацијом

Са више од шездесет предмета решених поступком медијације, нишки судови - Виши и Основни - најуспешнији су у Србији.

Медијацијом, "мирним путем" решени су углавном парнични поступци. Мирним путем може да се решава судски спор без обзира на то у којој се фази налази, а судија је дужан да странкама то предложи. Такође медијацију могу да траже и странке.

Недавно су то урадиле странке које су биле у спору 13 година и желеле су да покушају да се практично помире.

У Вишем суду у Нишу кажу да би се медијација чешће примењивала када би медијатори били плаћени за свој рад - што до сада нису били. Такође било би добро да се смање неке таксе за овај поступак. Медијатор у поступку који је решен после 13 година била је Сузана Стаменковић, судија Вишег суда:

"То је био један веома интересантан поступак у коме су стране успеле да се договоре да из једног спора изађу после толико година са решењем и да једни другима пруже руку", истиче Сузана Стаменковић. "Управо је ту и предност медијације код такве врсте спорова из породичних и брачних односа где људи излазе као пријатељи, а не као завађене стране у поступку."

Зоран Крстић, председник Вишег суда у Нишу, сматра да што пре треба изменити закон о посредовању, тј. о начину решавања спорова на тај начин:

"То би мотивисало медијаторе, судије; наравно, треба водити рачуна и о интересима странака и адвоката па било ослобадђањем од плаћања трошкова, умањењем такси."

Наредних дана медијацијом ће се решавати и радни спорови, наиме радници јавног предузећа "Горица" у Нишу који су тужили своју фирму има око 200 спорова, пробаће да наплате своја потраживања у поступку медијације.

број коментара 0 пошаљи коментар