Србија смањује ризик и трошкове задуживања у будућности

Влада Србије донела је одлуку о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту којима ће бити прибављена најповољнија финансијска средства за замену скупљег дуга који доспева на наплату 2020. године.

Емисијом обвезница на међународно тржиште капитала, Република Србија постаје видљива и препознатљива страним инвеститорима а кроз овај начин финансирања смањује ризик и трошкове задуживања у будућем временском периоду.

Овом одлуком омогућено је емитовање дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у складу са најбољом европском праксом, саопштила је Влада.

Влада Србије усвојила је и одлуку о превременом откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, деноминованих у америчким доларима раније емитованих на међународном тржишту.

Циљ ове одлуке је побољшање јавних финансија, смањење изложености девизном ризику и даља могућност отплате скупљих дугова Републике Србије.

Чланови владе усвојили су Уредбу о националном програму сигурносне заштите бродова и бродоградилишта с обзиром на то да Република Србија има статус државе чланице Међународне поморске организације и у обавези је да усвоји пропис који регулише ову област.

На седници је донета одлука којом се 5. Европске универзитетске игре у Београду 2020. године проглашавају пројектом од националног значаја за Републику Србију.

Организација овог престижног такмичења, које ће бити одржано од 12. до 25. јула 2020. године у Београду, представља највећи спортски догађај наредне године у нашој земљи и има за циљ побољшање положаја универзитетског спорта, као и позиционирање Републике Србије на мапи универзитетског спорта Европе.

Београд ће том приликом угостити више од 5.000 студената спортиста из приближно 40 земаља, са више од 400 универзитета.

број коментара 0 Пошаљи коментар